Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

1. Spovedáme pol hodiny pred omšami a vo štvrtok od 17.00 počas tichej adorácie.

2. V pondelok 9. októbra o 10.00 bude v katedrále v Trnave slávnostná sv. omša pri príležitosti jubilea 90 rokov otca arcibiskupa Mons. Jána Sokola. Ste srdečne pozvaní.

3. V utorok 9.30 bude v Podolí rekolekčná omša kňazov NM dekanátu.

4. Srdečne vás pozývame na Farské spoločenstvo, v stredu 11.10. po večernej  omši cca o 18.15 v PC, bude Lectio divino.

5. Upratovanie kostola má v sobotu ráno skupina č.5.

6. Zo SSV prišli kalendáre a podielové knihy. Vyzdvihnúť si ich môžete v sakristii po omšiach. Členský príspevok na nasledujúci rok je 10 €.

7. Od októbra začíname kurz prípravy dospelých na prijatie sviatostí (krst, birmovanie, sv. prijímanie). Posledná možnosť prihlásiť sa je do konca týždňa.

8.  Mesiac október je venovaný modlitbe ruženca. Pozývame vás k modlitbe s ružencovým bratstvom pol hodiny pred sv. omšami.

9. Stretnutie Ružencového bratstva bude v sobotu 14.10. po rannej sv. omši v pastoračnom centre.