Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

1. Dnes v nedeľu bude septembrová zbierka na reštaurátorské práce v presbytériu. Práce zatiaľ prebiehajú podľa plánu. Vďaka za vaše štedré milodary, ktoré ste venovali na tieto práce. Momentálne sa na špeciálnom účte, zriadenom na reštaurátorské práce, nachádza suma: 53.606 €.

2. Pripomíname trvalú zmenu v čase sv. omší. V stredu už býva sv. omša o 17.30 h.

3. V mene organizačného tímu vás srdečne pozývame na Farské spoločenstvo – stretnutie s hosťom, ktoré sa bude konať v stredu 27.9 po skončení sv. omše cca 18:15 v PC. Pozvanie na besedu prijal spolupracovník a tlmočník z TV LUX Andrej Klapka, známy najmä z komentovania prenosov sv. omší z Vatikánu. Srdečne pozývame.

4. Srdečne pozývame po letnej prestávke na Modlitby otcov, ktoré budú bývať každý tretí  UTOROK v mesiaci o 20:00 v PC. Najbližšie stretnutie bude 17. októbra o 20:00 h.

5. Spovedáme pol hodiny pred rannou i večernou omšou, vo štvrtok aj od 17.00 počas tichej adorácie.

6. Kancelárske hodiny bývajú v utorok (15.00-17.00), v stredu (15.00-16.00) a v piatok (15.00-16.00).
7. Upratovanie kostola má v piatok ráno skupina č.3.

8. Farská knižnica oznamuje, že otváracie hodiny v stredu budú bývať od 15,30 h do 17,15 h. Hľadá aj nových dobrovoľníkov, ktorí by mali záujem pracovať vo Farskej knižnici. Prípadní záujemcovia nech sa prihlásia u Petra Kubalu tel. 0907 175 425.

9. Zo SSV prišli kalendáre a podielové knihy. Vyzdvihnúť si ich môžete v sakristii po sv.omšiach. Členský príspevok na nasledujúci rok je 10,- Eur.

10. V sakristii kostola sa nachádzajú prihlášky ku sviatosti birmovania na rok 2024. Záujemcovia (študenti stredných škôl) si ju môžu vyzdvihnúť a vyplnenú priniesť najneskôr do 30.9., čiže do konca tohto týždňa.Birmovná príprava začína v októbriprípravným stretnutím - víkendovkou od 6.10. - 8.10.2023 v Bojničkách, ktorá bude povinnou súčasťou prípravy.

11. Od októbra začíname kurz prípravy dospelých na prijatie sviatostí (krst, birmovanie, sv. prijímanie). Dospelí sa môžu prihlásiť na fare alebo v sakristii.

12. V našom pastoračnom centre sa od soboty 30.septembra uskutoční Kurz Ave, ktorý je duchovnou obnovou pre rozvedených a single rodičov. Vedie ho Komunita Emanuel, budú to tri víkendy. Podobná informácia s kontaktnými údajmi je na plagáte na výveske i webe.

13. Pán života a smrti si dňa 26.09. povolal k sebe sr. M. Jozefínu Gálovú.