Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

1. Dnes v nedeľu bude otvorená Farská knižnica tak ako zvyčajne.

2. Pripomíname trvalú zmenu v čase sv. omší. V stredu už býva sv. omša o 17.30.

3. V tomto týždni sú jesenné kántrové dni. Ich obsahom je poďakovanie za úrodu. V našej farnosti bude tento ďakovný formulár v piatok.

4. Obnovujeme stretávania farského spoločenstva. V stredu 13.9. po večernej sv. omši o 18.15 vás pozývame na modlitbu vo farskom kostole.

5. Spovedáme pol hodiny pred rannou i večernou omšou, vo štvrtok aj od 17.00 počas tichej adorácie.

6. Kancelárske hodiny bývajú v utorok (15.00-17.00), v stredu (15.00-16.00) a v piatok (15.00-16.00).

7. Upratovanie kostola má v piatok večer skupina č.1.

8. Na budúcu nedeľu bude septembrová zbierka na reštaurátorské práce v presbytériu. V stredu sme mali kontrolný deň s pamiatkarmi a reštaurátormi. Práce zatiaľ prebiehajú podľa plánu. Vďaka za vaše štedré milodary, ktoré ste venovali na tieto práce. Momentálne sa na špeciálnom účte, zriadenom na reštaurátorské práce, nachádza suma: 52.606,77 €.

9. V sakristii kostola sa nachádzajú prihlášky ku sviatosti birmovania na rok 2024. Záujemcovia (študenti stredných škôl) si ju môžu vyzdvihnúť a vyplnenú priniesť najneskôr do 30.9. Birmovná príprava začína v októbriprípravným stretnutím - víkendovkou od 6.10. - 8.10.2023 v Bojničkách, ktorá bude povinnou súčasťou prípravy.

10. Od októbra začíname kurz prípravy dospelých na prijatie sviatostí (krst, birmovanie, sv. prijímanie). Dospelí sa môžu prihlásiť na fare alebo v sakristii.

11. V našom pastoračnom centre sa uskutoční Kurz Ave, ktorý je duchovnou obnovou pre rozvedených a single rodičov. Vedie ho Komunita Emanuel, budú to tri víkendy. Podobná informácia i s kontaktnými údajmi je na plagáte na výveske i webe.

12. Vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým bratom, sestrám, rehoľným sestrám i spoločenstvám, ktorí priložili ruku k dielu a zapojili sa do prípravy trojdnia Novomestskej púte 2023: či už liturgickou službou (tímu kostolníkov a organistov, kvetinárke, miništrantom, lektorom, speváckym zborom, ružencovému bratstvu i tým,ktorí kazateľompoďakovali za farnosť). Ďakujeme aj tým, čo pomohli organizačne i pracovne  prípravou popoludnia pre rodiny, ozvučením, osvetlením, upratovaním a technickou podporou, materiálnym i finančným sponzorstvom (nápoje, víno, ovocie), prípravou nádvoria na sv.omšu, službou pri stolovaní na fare, zabezpečením pohostenia a obsluhou, napečením zákuskov, ako aj modlitbami. Ďakujeme za vašu štedrosť, ústretovosť a ochotu. Nech vám to Pán Boh bohato odmení.

13. KBS vydala vyhlásenie k voľbám, ktoré treba prečítať v oznamoch dnes, v nedeľu 17.9. 2023.