Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

1. Pokračujeme v zapisovaní úmyslov sv. omší na mesiace september, október a november.

2. V pondelok 4.9. o 8.30 bude vo farskom kostole slávnostná sv. omša Veni Sancte pre deti, žiakov a študentov Spojenej školy sv. Jozefa.

3. V utorok bude v Pobedime rekolekcia kňazov Novomestského dekanátu so sv. omšou o 9.30.

4. Ohlasujeme jednu trvalú zmenu v čase sv. omší. V stredu bude bývať sv. omša o 17.30 h.

5. Spovedáme -  okrem nedele - pol hodiny pred rannou i večernou omšou, vo štvrtok aj od 17.00 počas tichej adorácie. V piatok od 16.00 a v sobotu 16.00-16.50.

6. V tomto týždni nebudú kancelárske hodiny, v prípade súrnej potreby sa nám môžete ozvať telefonicky a dohodneme sa.

7. Upratovanie kostola má v sobotu ráno skupina č.8.

8. V sobotu 9.9 bude ráno o 9.00 brigáda upratovania nádvoria a areálu pred púťou. Potom o 13.00 bude príprava liturgického priestoru na nádvorí. Prosíme dobrovoľníkov o pomoc.

9. Pozývame vás na Novomestskú púť. Program: piatok 8.9. o 15:00 Popoludnie pre rodiny - na farskom dvore budú atrakcie pre deti, duchovné aktivity pre rodičov a deti, tvorivé dielne, cukrová vata a občerstvenie. Pokračovať budeme sv. omšou so začiatkom 18:30 s katechézou vdp. Pavla Reisela. Po sv. omši bude večer pre mladých s modlitbou chvál pod vedením chválovej kapely TheRods z Trnavy. V sobotu 9.9. o 17.00 na nádvorí bude sv. omša s kazateľom vladykom Mons. M. Lachom SJ (spieva Zbor sv. Cecílie) a po omši agapé na nádvorí (guláš) a hrá dychovka Lieskovanka. V nedeľu 10.10. o 9.00 farská hodová sv. omša (spieva Choruscatholici) a 11.00 omša rodín s kazateľom o. biskupom Mons. Petrom Beňom (spieva Detský zbor pri Prepozitúre P. Márie). Pri hodovej slávnosti môžeme za obvyklých pdmienok získať plnomocné odpustky.

10. V nedeľu bude tradičná farská hodová ofera.

11. Prosíme ochotné ženy o napečenie sladkých alebo slaných pochutín na Novomestskú púť na sobotňajšie agapé 9.9. Napečené môžete priniesť pred hlavnou svätou omšou do pastoračného centra. Koordinátorka je Zuzana Veselská. Môžete ju kontaktovať v tejto veci (0903 773 216).

12. Stretnutie ružencového bratstva sa bude konať 9.9. v sobotu po rannej sv. omši v pastoračnom centre a zároveň pozývame na púť ružencových bratstiev do Šaštína, ktorá sa bude konať 30.9. v sobotu. Prihlásiť sa môžete u horliteľov ruží. Info na výveske.

13. Informáciu o stretnutiach Farského spoločenstva v pastoračnom centre s pozvanými hosťami máte na výveske i našej webovej stránke.

14. Novomestská farnosť organizuje 15.09. autobusovú púť k Sedembolestnej Panne Márii do Šaštína. Hlavným celebrantom slávnostnej svätej omše o 10:30 bude  J. Em. kardinál Pietro Parolin, štátny sekretár Vatikánu. Praktické usmernenia: Odchod autobusu bude o 7:30 hod od hotela Diana (ulica Hviezdoslavova 1911). Predpokladaný odchod zo Šaštína bude o 15:00 hod. Záujemcovia sa môžu prihlásiť v sakristii kostola. Je potrebné uviesť: meno, priezvisko a telefónne číslo. Prihlásiť sa môžete do 11. septembra.