Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

1. Pokračujeme v zapisovaní úmyslov sv. omší na mesiace september, október a november. Zapisuje sa počas kancelárskych hodín a po sv. omšiach, ak nám v tom nebráni iná služobná povinnosť.

2. V prvopiatkovom týždni spovedáme takto: ráno - od 6.30; večer – v pondelok a utorok od 17.30, v stredu od 16.00, vo štvrtok od 17.00 počas tichej adorácie, v piatok doobeda 10.30-11.30 a poobede od 17.00.

3. V prvopiatkovom týždni navštevujeme chorých v domácnostiach tak ako zvyčajne.

4. V sobotu bude po rannej omši Fatimská pobožnosť, čiže meditatívna modlitba sv. ruženca pri vyloženej Sviatosti Oltárnej.

5. Upratovanie kostola má v sobotu ráno skupina č.7. Keďže táto skupina potrebuje doplniť nových členov, prosíme dobrovoľníkov, aby sa prihlásili v sakristii.

6. Na budúcu nedeľu 3.9. bude pri sv. omšiach 9.00 a 11.00 slávnostné Veni Sancte na začiatku školského roka. Pozývame všetkých učiteľov a pedagogických zamestnancov, i žiakov a študentov škôl.

7. Prosíme ochotné ženy o napečenie sladkých alebo slaných pochutín na Novomestskú púť na sobotňajšie agapé 9.9. Napečené môžete priniesť pred hlavnou svätou omšou do pastoračného centra. Koordinátorka je Zuzana Veselská. Môžete ju kontaktovať v tejto veci.

8. Do 15. septembra prebieha u nás zbierka školských potrieb pre potreby Charity. Podrobnosti sú na výveske i webovej stránke.