Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

1. Pri pravidelnej mesačnej zbierke na reštaurátorské práce v našom chráme sa počas minulej nedele vyzbierala suma: 3.011 €. Nech vás Pán Boh požehná za vašu štedrosť.

2. V dnešnú nedeľu bude Farská knižnica otvorená medzi sv. omšami tak ako zvyčajne.

3. Od zajtra - od pondelka – zapisujeme úmysly sv. omší na mesiace: september, október a november. Zapisuje sa počas kancelárskych hodín a po sv. omšiach, ak nám v tom nebráni iná služobná povinnosť.

4. Spovedáme - okrem nedele - pol hodiny pred rannou i večernou omšou, vo štvrtok aj od 17.00 počas tichej adorácie.

5. Upratovanie kostola má v piatok ráno skupina č.6.Keďže aj skupina č.7 potrebuje doplniť nových členov, prosíme dobrovoľníkov, aby sa prihlásili v sakristii.

6. Do 15.septembra prebieha u nás zbierka školských potrieb pre potreby Charity. Podrobnosti sú na výveske i webovej stránke.

7. Plagát Ružencovej púte v Uherskom Brode a aj info o podujatí Miništrantská bodka za prázdninami nájdete na webe i na výveske.