Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

1. Dnes v nedeľu bude pravidelná mesačná zbierka na reštaurátorské práce v našom chráme.

2. V tomto týždni nám dobrodinci i sponzori prispeli na reštaurátorské práce v presbytériu týmito sumami: 500 €, 500 €, 1.300 €, 2.500 € a 4.000 €. Nech vás Pán Boh požehná za vašu štedrosť.

3. V utorok je prikázaný sviatok. Sväté omše budú takto: 7.00, 10.00, 17.00 a 18.30 Účasť na sv.omši nás zaväzuje tak ako v nedeľu. Aj sv.omša v pondelok 18.30 je už zo slávnosti.

4. Sv.omša v utorok 15.8. o 10.00 vo farskom kostolebude spojená so slávnosťou Školských sestier de Notre Dame - skladanie večných rehoľných sľubov sr. Daniely. Liturgii bude predsedať otec arcibiskup Mons. Ján Orosch. Srdečne vás pozývame na slávnosť.

5. Spovedáme: okrem nedele - pol hodiny pred rannou i večernou omšou, vo štvrtok aj od 17.00 počas tichej adorácie.

6. Upratovanie kostola má v sobotu ráno skupina č.5.

7. Budúca nedeľa je tretia v mesiaci, Farská knižnica bude otvorená tak ako zvyčajne.

8. Do 15.septembra prebieha u nás zbierka školských potrieb pre potreby Charity. Podrobnosti sú na výveske i webovej stránke.

9. Na výveske nájdete aj info o podujatiach: Novomestská púť od 8. do 10.septembra,  Duchovná víkendovka v Štrbe, akcia „Policajti v akcii“, tiež plagát o podpore eucharistického apoštolátu i organizácie proti lepre.

10. Na púť do Medžugoria, ktorá je spojená s oddychom pri mori v chorvátskom Drveniku 28.8 - 7.9.2023 s o. Pavlom Reiselom, zostalo ešte pár voľných miest. Prihlasovanie 0902 057 999  (info@pute.sk)