Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

1. V prvopiatkovom týždni spovedáme:ráno - od 6.30; večer – v pondelok a utorok od 17.30, v stredu od 16.00,  vo štvrtok od 17.00 počas tichej adorácie, v piatok doobeda 10.30-11.30 a poobede od 17.00.

2. Podľa dekrétu ABÚ v Trnave bolo rozhodnuté, že od 1. augusta 2023 budeme z našej farnosti spravovať „ex currendo“ aj farnosť Bzince pod Javorinou.

3. Bratia františkáni z Beckova pozývajú na  slávnosť Panny Márie, Kráľovnej anjelov – Porciunkulu, bude to v dňoch

1. až 2.augusta. Podrobný program je na výveske. V tento deň, 2. augusta, môžeme získať Porciunkulové úplné odpustky za týchto podmienok: modlitba Otčenáš a Verím v Boha počas návštevy buď baziliky, katedrály, farského kostola alebo františkánskeho chrámu.

4. Upratovanie kostola má v piatok ráno skupina č. 3.Potrebujeme doplniťupratovaciu skupinu č.8. Záujemci sa môžu prihlásiť v sakristii.

5. V sobotu bude po rannej omši Fatimská pobožnosť.

6. Počas prázdnin bývajú kancelárske hodiny v obmedzenom režime: v stredu a v piatok 15.00-16.00.