Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

1. Pri zbierke na reštaurátorské práce sa vyzbierala suma: 2.940 €. Pán Boh zaplať.

2. Spovedáme:pol hodiny pred sv. omšami, vo štvrtok aj od 17.00 počas tichej adorácie.

3. Upratovanie kostola má v sobotu ráno skupina č. 2.Potrebujeme doriešiť aj upratovaciu skupinu č. 8. Záujemci sa môžu prihlásiť v sakristii.

4. Oznamujeme, že počas prázdnin bývajú kancelárske hodiny v obmedzenom režime: v stredu a v piatok 15.00-16.00. V súrnom prípadesa ohláste telefonicky.