Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

   

Nedeľa
23.07.

16. nedeľa
v cezročnom
období

7.00  T † rodičia, starí rodičia, sestra s manželom a ostatná † rodina
9.00 Č Za farníkov
11.00 Č † Mária, požehnanie pre 7 detí a ich rodiny
18.30 Š † manžel, rodičia z oboch strán a za Božie požehnanie pre živú rodinu
Pondelok
24.07.

 Sv. Šarbela Machlúfa, kňaza
Ľubovoľná spomienka

7.00 Š Božie požehnanie, zdravie a dary Duch Svätého pre rodinu
18.30 K † Jaroslav Herák (pohrebná)

Utorok
25.07.

Sv. Jakuba, apoštola
sviatok 
7.00 K † Anastázia a rodina Lacová
18.30 Š † manželka Boženka (1. výročie ), za † z rodiny, a za zdravie a Božie požehnanie pre celú živú rodinu

Streda
26.07.

 Sv. Joachima a Anny,
rodičov preblah. P. Márie
spomienka

7.00 T Za zdarný priebeh operácie
17.00 K Poďakovanie Pánu Bohu za dožitých 92 rokov života a prosba o Božiu pomoc

Štvrtok
27.07.

Sv. Gorazda a spoločníkov
spomienka 
 7.00 T Za obrátenie príbuzných
18.30 K † manžel Pavol Hudák a rodičia z oboch strán
Piatok
28.07.
7.00 K

† Milan, rodičia, sestra Mária a † rodina Kuvičková

18.30 Č

† manžel Miroslav

Sobota
29.07.

 Sv. Marty, Márie a Lazára
spomienka

7.00 Č † Ján Sapáček a za Božie požehnanie pre živú rodinu
18.30 Š † rodičia, dcéra Anna a Marta
Nedeľa
30.07. 

17 nedeľa
v cezročnom
období

7.00 T † Jozef, rodičia Aladár a Anna
9.00 Č Za farníkov
11.00 K Za zdravie a Božiu pomoc pre Máriu Tanglmajerovú a † manžela Vladimíra
18.30 K † syn Peter a manžel Milan a za Božiu pomoc pre živú rodinu