Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

1. Pri zbierke na reštaurátorské práce sa počas minulej nedele v našej farnosti vyzbierala suma: 3.213 €. Milodary na opravu presbytéria - pri Fatimských sobotách ste venovali milodar: 365 €. Ružencové bratstvo venovalo milodar: 500 €. Pán Boh vás odmeň za vašu štedrosť.

2. Dnes v nedeľu bude Farská knižnica otvorená od 10.00 h do 10.50 h. a aj od 12.00.

3. Dnes v nedeľu  o 19:30 h. vás pozývame na spievané vešpery vo farskom kostole.

4. Zajtra, v  pondelok 19.6. o 19.30, bude na fare stretnutie Pastoračnej rady a zástupcov spoločenstiev v našej farnosti.

5. Stretnutie Duchovnej rodiny pátra Gabriela Schneidra sa uskutoční v pondelok 19.júna o 17.00 v kaplnke sestier. Svätá omša nebude.

6. V stredu 21.6. o 18:00hod. sa v pastoračnom centre uskutoční stretnutie Farského spoločenstva, na programe bude film. Všetci ste srdečne vítaní.

7. Srdečne pozývame na modlitby otcov, posledné pred letnou prestávkou v stredu 21.6 o 20:00 v pastoračnom centre.

8. Na budúcu nedeľu bude predpísaná zbierka na dobročinné diela Svätého Otca (Obulus – Halier sv. Petra ).

9. Pozývame vás na podujatie Deň rodiny, ktoré sa uskutoční na budúcu nedeľu 25.6. Program: 11.00 sv. omša pre rodiny, 14.30 popoludnie pre rodiny s atrakciami pre deti a malým občerstvením na farskom dvore, 18.00 farská opekačka. Jedlo na opekanie si prosím prineste podľa vlastnej chute. Kto by bol ochotný napiecť niečo sladké alebo slané, ohláste sa prosím cez facebook OZ Premena alebo priamo u p. Dr. Mateja Bielika. Bližšie info tu. Tešíme sa na stretnutie s vami!

10. VM kníhkupectvo pani Mitanovej na ulici Fraňa Kráľa k 30.6.2023 končí svoju prevádzku. Preto Vás pozývame využiť poslednú príležitosť na výpredaj náboženskej literatúry a náboženských predmetov.

11. Upratovanie kostola má v tomto týždni v sobotu ráno skupina č. 5.

12. Na posteroch pri hlavnom vchode si budete môcť pozrieť nové foto z postupu reštaurátorských prác.

13. Informáciu o prednáške archeológa máte na výveske