Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

1. Dnes v nedeľu 11.6. bude júnová zbierka na reštaurátorské práce v našom farskom kostole.

2. V rámci Dní mesta bude dnes v nedeľu o 9.00 sv. omša za mesto a jeho obyvateľov za účasti predstavenstva nášho mesta.

3. Pokračujeme v zapisovaní úmyslov sv. omší na mesiace júl a august.

4. Oznamujeme vám, že budeme mať personálne zmeny v našej farnosti. Dekrétom ABÚ bol pre našu farnosť od 1.7. 2023 vymenovaný za kaplána Vdp. Martin Klement. Zároveň od 1.7. Vdp. kaplán Pavol Reisel ukončuje pôsobenie v našej farnosti, lebo bol menovaný za rektora kostola v Bojničkách(kde sídli pastoračné centrum mládeže arcidiecézy).

5. V pondelok 12.6. o 19.30 bude na fare stretnutie ohľadom služby mimoriadnych rozdávateľov sv. prijímania v našej farnosti.

6. V stredu 31.5. o 18:00hod. sa v pastoračnom centre uskutoční stretnutie Farského spoločenstva, na programe budetéma: Misia v Kazachstane. Hosťom večera bude sestra Cordia, provinciálka rehole Školských sestier de ND. Všetci ste srdečne vítaní.

7. V piatok pri slávnosti Božského Srdca môžeme získať plnomocné odpustky pri modlitbe Najmilší Ježišu.

8. V tento piatok 16.7. po sv.omši budú v kostole modlitby chvál, ste srdečne pozvaní.

9. V sobotu 17.6. o 9.30 bude v katedrála v Trnave diakonská a kňazská vysviacka.

10. Na budúcu nedeľu bude Farská knižnica otvorená od 10,00 h do 10, 50 h. a aj od 12.00.

11. Na budúcu nedeľu  o 19:30 h. vás pozývame na spievané vešpery vo farskom kostole.

12. V dňoch 15.-18.6. sa v NM v MsKS uskutoční Festival Židovskej kultúry s bohatým programom. V sobotu o 17.00 bude ekumenická modlitba žalmov za účasti rabína a kresťanských cirkví v našom meste. Ste srdečne pozvaní. Podrobnosti nájdete na výveske i webovej stránke.

13. V pondelok 19.6. o 19.30 bude na fare stretnutie Pastoračnej rady a zástupcov spoločenstiev v našej farnosti.

14. Prebieha súťaž o grant na dotáciu z VÚB banky( vo výške 30 000 €). Naša farnosť bola zaradená do súťaže s našimi dvomi najväčšími freskami, súťaží vo výbere s 9-timi pamiatkami Slovenska, z ktorých sa bude elektronickým hlasovaním vyberať víťaz.(prebieha do 15. júna). Prosíme vás a iniciatívu, rozšírenie tejto informácie každému, kto má mobilný telefón s prosbou o zaslanie hlasu pre naše fresky. Informácia je na plagáte na výveske a tu na webe. Samotné hlasovanie nájdete tu: www.nadaciavub.sk/poklady

15. Upratovanie kostola má v tomto týždni v sobotu ráno skupina č. 4.

16. Prišlo nové číslo časopisu bohoslovcov Adsum, aj na tému vysviacok. Môžete si časop. vziať za dobrovoľný príspevok a darovať i známym.

17. Pozývame vás na podujatie Deň rodiny, ktoré sa uskutoční v nedeľu 25.6., kedy bude v našom kostole sv. omša pre rodiny o 11.hod. a následne bude pripravené popoludnie pre rodiny s atrakciami pre deti a malým občerstvením na farskom dvore od 14.30, kde bude následne aj spoločná opekačka o 18.hod. - jedlo na opekanie si prosím prineste podľa vlastnej chute. Bližšie info na plagátoch. Tešíme sa na stretnutie s vami!

18. Pozývame Vás putovať do Medžugoria. Púte duchovne sprevádzajú kňazi. Termín 28.8. - 7.9.2023 duchovne sprevádza pán kaplán Pavol Reisel, 5 dní jepobyt v Medžugorí a 5 dní na dovolenke pri mori v chorvátskom Drveniku. Púte organizuje cestovná kancelária NOE travel. Ďalšie termíny nájdete v plagáte na výveske. Prihlasovať sa môžete na 0902 057 999  alebo info@pute.sk

19. Na výveske i webe nájdete ponuku cyklopúte, ktorú vedie o.biskup V. Judák. Prihlásiť sa dá do 16.6. Plagát tu.

20. Vyslovujeme úprimné poďakovanie vám všetkým, ktorí prejavujete záujem o reštaurátorskú obnovu nášho kostola: ďakujeme  obetavým organizátorom piatkovej prezentácie spojenej s akciou Noc kostolov, vďaka pánom reštaurátorom za výklad, ale aj vám všetkým, ktorí ste prijali pozvanie a boli ste sa s úprimným záujmom pozrieť na postup prác v presbytériu v  piatok i nedeľu pred týždňom. ďakujeme i spolupracovníkom, ktorí venovali čas a námahu a pomáhali pri hlasovaní za naše fresky.