Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

1. Pri  zbierke na katolícke masmédiá sa vyzbierala suma: 1.309 €.

2. Dnes v nedeľu, po sv. omšiach 7.00, 9.00 a 11.00, máte možnosť vstúpiť do presbytéria kostola a prezrieť si postup reštaurátorských prác. Sprevádzať vás bude, aj s vysvetľujúcim výkladom,  pán Martin Petrek.

3. Dnes, v nedeľu 4.6.  po večernej svätej omši o 19:30 hod. vás pozývame na modlitbu Liturgie hodín, spievaných vešpier v našom farskom kostole.

4. Pokračujeme v zapisovaní úmyslov sv. omší na mesiace júl a august. Zapisujeme v čase kancelárskych hodín i po sv. omšiach.

5. V utorok 9.30 bude v Beckove vo farskom kostole sv. omša rekolekcie kňazov Novomestského dekanátu. Pozývame vás.

6. V stredu 31.5. o 18:00hod. sa v pastoračnom centre uskutoční stretnutie Farského spoločenstva, na programe budetéma s hosťom: Putovanie do Compostely. Všetci ste srdečne vítaní.

7. Vo štvrtok je prikázaný sviatok Božieho tela, sv. omše sú 7.00, 17.00 a 18.30 (táto sv. omša bude s Eucharistickou procesiu v areáli okolo nášho kostola). Už sv. omša v stredu 17.00 je zo slávnosti. Účasť na sv.omši nás zaväzuje tak ako v nedeľu.

8. Ďakujeme ochotným spolupracovníkom za pomoc pri príprave podujatia Noc kostolov 2023, ktoré bolo spojené s prezentáciou prác v presbytériu.

9. Taktiež vás informujeme, že sme sa prihlásili do súťaže o grant na dotáciu z VÚB banky. Nadácia tejto banky poskytuje každoročne dotáciu pre vybranú pamiatku vo výške 30 000 €. Naša farnosť bola úspešná so zaradením do súťaže s našimi dvomi najväčšími freskami, a stretne sa v užšom výbere s 9-timi pamiatkami Slovenska, z ktorých sa bude hlasovaním vyberať víťazná  prostredníctvom SMS hlasovaním. Hlasovanie bude prebiehať od 1. do 15. júna, preto vás prosíme a iniciatívu, rozšírenie tejto informácie každému, kto má mobilný telefón s prosbou o zaslanie hlasu pre naše fresky. Táto súťaž je jedinečná možnosť, ako významne podporiť reštaurátorské práce v našom kostole. Informácia je na plagáte na výveske a tu na webe. Samotné hlasovanie nájdete tu: www.nadaciavub.sk/poklady

10. Na budúcu nedeľu bude júnová zbierka na reštaurátorské práce v našom farskom kostole.

11. Na budúcu nedeľu 9.00 bude sv. omša za mesto, za účasti predstavenstva nášho mesta.

12. Stretnutia Ružencového bratstva budú bývať každú druhú sobotu mesiaca po rannej omši v pastoračnom centre. Najbližšie stretnutie bude na budúcu sobotu 10.6., podrobnosti nájdete na výveske i webovej stránke.

13. Stretnutie Rodiny Nepoškvrnenej so slávnostnou omšou s p. biskupom T. Galisom bude 17.6. na hore Butkov. Podrobnosti na plagáte.

14. V dňoch 15.-18.6. sa v NM v MsKS uskutoční Festival Židovskej kultúry. Podrobnosti na výveske i webovej stránke.