Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

1. Dnes v nedeľu bude predpísaná zbierka na katolícke masmédiá.

2. Pokračujeme v zapisovaní úmyslov sv. omší na mesiace júl a august. Zapisujeme v čase kancelárskych hodín i po sv. omšiach.

3. Dnes otec arcibiskup Mons. Ján Orosch slávi životné jubileum 70 rokov života, spomeňme si na neho vo svojich modlitbách. Zajtra, v pondelok 29.5. o 10.00 bude v katedrále v Trnave slávnostná sv. omša s jubilantom, za prítomnosti biskupov Slovenska i kňazov našej arcidiecézy, všetci ste srdečne pozvaní.

4. Bohu známy darca venoval na reštaurátorské práce sumu 3.000 €, za čo mu vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!

5. V prvopiatkovom týždni spovedáme takto: ráno ½ hodiny pred omšami, večer  v pondelok aj v utorok od 17.30, v stredu od 16.00, vo štvrtok od 17.00 počas tichej adorácie, v piatok doobeda 10.30-11.30 a večer od 17.00. Chorých v domácnostiach navštevujeme tak ako zvyčajne.

6. Po rannej a večernej sv. omši,až do stredy, mávame Májovú pobožnosť pri Lurdskej jaskynke v záhrade kostola.

7. V stredu 31.5. o 18:00hod. sa v kostole uskutoční stretnutie Farského spoločenstva, na programe budemodlitba: Akatist. Všetci ste srdečne vítaní.

8. Srdečne vás pozývame na podujatie Noc kostolov 2023, ktorá sa uskutoční v našom kostole tento piatok, 2. júna o 20:00. Program bude pozostávať z prezentácie doterajších prác na reštaurovaní barokových štukov a fresiek presbytéria chrámu, s ktorými nás oboznámia reštaurátori, bude predstavený a spustený program donátorstva jednotlivých fresiek, a nakoniec si budete môcť pozrieť kostol, a priestor presbytéria pod lešením, ktoré bude pre túto príležitosť upravené, aby ste mohli vidieť doteraz vykonané práce v kontraste so stavom pred reštaurovaním. Plagát je na výveske a tu.

9. Taktiež vás informujeme, že sme sa prihlásili do súťaže o grant na dotáciu z VÚB banky. Nadácia tejto banky poskytuje každoročne dotáciu pre vybranú pamiatku vo výške 30 000 €. Naša farnosť bola úspešná so zaradením do súťaže s našimi dvomi najväčšími freskami, a stretne sa v užšom výbere s 9-timi pamiatkami Slovenska, z ktorých sa bude hlasovaním vyberať víťazná  prostredníctvom SMS hlasovaním. Hlasovanie bude prebiehať od 1. do 15. júna, preto vás prosíme a iniciatívu, rozšírenie tejto informácie každému, kto má mobilný telefón s prosbou o zaslanie hlasu pre naše fresky. Táto súťaž je jedinečná možnosť, ako významne podporiť reštaurátorské práce v našom kostole. Informácia je na plagáte na výveske a tu na webe. Samotné hlasovanie nájdete tu: www.nadaciavub.sk/poklady

10. Na budúcu nedeľu 4.6.  po večernej svätej omši o 19:30 hod. vás pozývame na modlitbu Liturgie hodín, spievaných vešpier v našom farskom kostole.

11. V lete sa v Lisabone v Portugalsku uskutočnia Svetové dni mládeže s prítomnosťou Svätého Otca Františka. Určené sú pre mladých od 15 do 30 rokov. Viac informácií na www.svetovednimladeze.sk alebo napísať na mail sdm2023.trnava@gmail.com Do 31. mája je možné prihlásiť sa. Existujú dve varianty balíka pútnika: A/ 310 € - účasť na SDM 1.8.-6.8. 2023 a varianta B/ 360 € - rozšírený pobyt 24.7.-31.8. 2023.

12. Stretnutia Ružencového bratstva budú bývať každú druhú sobotu mesiaca po rannej omši v pastoračnom centre. Najbližšie stretnutie bude 10.6., podrobnosti nájdete na výveske i webovej stránke.

13. Ďakujeme!!!: obetavým rodičom a rodinám birmovancov za organizačnú pomoc pri príprave slávnosti birmovania, úprimne ďakujeme aj hudobníkom a spevákom, pani organistke, kostolníkom, kvetinárke i miništrantom a zvlášť pánovi kaplánovi Pavlovi za celoročnú prípravu mladých i pánovi kaplánovi Tomášovi sa liturgickú prípravu slávnosti.