Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

CtiborVo štvrtok 16. 1. 2014 uplynie 600 rokov od významnej udalosti v dejinách našej farnosti, mesta i regiónu. V tento deň v Budíne podpísal šľachtic poľského pôvodu, veľmož Žigmunda Luxemburského, Ctibor zo Ctiboríc (na obrázku), listinu, ktorou založil Prepozitúru Panny Márie v Novom Meste nad Váhom. Toto výročie si pripomenieme ďakovnou sv. omšou v spomínaný deň. Vonkajšia oslava tohto výročia so sprievodnými podujatiami bude v septembri tohto roku.