Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

Milí farníci!

V septembri 2014 budeme sláviť 600 rokov od založenia prepozitúry v NMnV.

Tohoročnou mariánskou púťou sme začali rok príprav na slávenie tohto výročia. Súčasťou prípravy na toto jubileum budú podujatia rôzneho druhu: duchovné obnovy, púte, prednášky, stretnutie s rôznymi pozvanými hosťami, brigády a iné...

Na jubileum sa pripravujeme aj opravou organa, chystanou opravou podlahy kostola. V súčasnosti prebieha reštaurátorský  výskum kamenných článkov fasády kostola a reštaurovanie tretej fresky na nádvorí fary.

Srdečne vás pozývam nie len k účasti na pripravených podujatiach , ale najmä k príprave slávenia jubilea.

Týmto pozývam záujemcov do prípravného výboru na slávenie jubilea. Tento výbor sa bude zaoberať  samotným slávením jubilea, čo zahŕňa: sprievodné podujatia, tlač pamätného bulletinu, pamätných obrázkov a mincí, kalendára, návrh na odmenenie osobností, sponzorov a dobrodincov; organizačné zabezpečenie pútnickej a pontifikálnej sv. omše a podobne.

Okrem tých, čo pravidelne a spoľahlivo pomáhajú farnosti a o pomoc ktorých opätovne prosím,  by som rád privítal aj nových ľudí v tomto výbore. Tí, čo nám chcete  pomôcť a máte nápady, kontakty na tých, čo by nám mohli akokoľvek pomôcť, prihláste sa priamo u p. dekana.

Prvé stretnutie záujemcov do prípravnej komisie bude v pondelok 30. 9. 2013 na fare po večernej sv. omši.

Mgr. Ľudovít Malý, dekan- farár