Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

Spovednú službu vykonávajú kňazi Novomestského a Piešťanského dekanátu.

SRMSpovedanievkostole

Odpustky SRM

Litánie k Božiemu milosrdenstvu (spievané)