Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

Doposiaľ vykonané práce: 

- kompletné odstránenie pôvodného nevyhovujúceho pneumatického ovládania nástroja;

- nainštalovanie novej – elektrickej traktúry do nástroja (elektrický systém ovládania nástroja);

- výmena všetkých vzdušnicových membrán;

- kompletné vyčistenie nástroja, výmena opotrebovaných tesniacich (plstených) častí nástroja;

- kompletné rozobratie a vyčistenie píšťalového fondu nástroja;

- kompletné prerobenie hracieho stola (z pneumatického ovládacieho systému na čisto elektrický);

- hlavné časti hracieho stola sú už opätovne osadené na chóruse, elektrické prepojenie stola so samotným nástrojom je ukončené;

- spustenie zgenerálkovaného vzduchového čerpadla (kompresora), vykonaná zvuková izolácia vzduchového čerpadla;

- opravenie poškodených častí spodných schodov na chórus;

Práce, ktoré ešte treba vykonať:

- opätovné osadenie, naintonovanie a naladenie píšťal nástroja;

- dokončenie elektrozapojenia, nastavenia hracieho stola a elektrickej traktúry nástroja;

- nová elektroinštalácia v priestoroch chórusu;

- inštalovanie podporných zariadení:

- nový ukazovateľ čísla piesní JKS aj s možnosťou zobrazovania čísla slohy;

- viacokruhové osvetlenie priestoru chórusu;

- povrchová úprava podlahy a stropu chórusu.

Opis celkového stavu prác:

Celkový stav prác je v súlade s časovým plánom generálnej opravy. Postup prác je priebežne kontrolovaný, v súčasnosti sú všetky doposiaľ vykonané práce v absolútnej zhode s detailným opisom požadovaných prác, ktorý je súčasťou uzatvorenej zmluvy o generálnej oprave nástroja. V súčasnosti skončila generálna oprava vzduchového čerpadla nástroja v externej firme, bolo opätovne namontované a následne môže nastať záverečná fáza ladenia, intonovania píšťal, taktiež nastavovanie samotnej elektrickej traktúry nástroja.

Doposiaľ nenastali žiadne nepredvídané technické komplikácie, ktoré by mohli ohroziť dokončenie opravy v stanovenom termíne.

Predpokladaný termín dokončenia základných prác na generálnej oprave nástroja je cca polovica mesiaca september, termín dokončenia všetkých prác (podporných zariadení a povrchových úprav) spojených s generálnou opravou nástroja zahrňujúci aj skúšobnú prevádzku (zmluvne stanovená na 1 mesiac) nástroja je približne stanovený na polovicu mesiaca október. V danom termíne bude vykonaná slávnostná kolaudácia a posvätenie nástroja – oficiálne uvedenie do prevádzky.

                                                           

                                                      V Novom Meste nad Váhom, 17.08.2014 - technický správca organu, interný organista, Ing. Matúš Mravec

Doposiaľ vykonané práce:

-kompletné odstránenie pôvodného nevyhovujúceho pneumatického ovládania nástroja

-nainštalovanie novej – elektrickej traktúry do nástroja (elektrický systém ovládania nástroja)

-výmena všetkých vzdušnicových membrán

-kompletné vyčistenie nástroja, výmena opotrebovaných tesniacich (plstených) častí nástroja

-kompletné rozobratie a vyčistenie píšťalového fondu nástroja

-kompletné prerobenie hracieho stola (z pneumatického ovládacieho systému na čisto elektrický)

-hlavné časti hracieho stola sú už opätovne osadené na chóruse, elektrické prepojenie stola so samotným nástrojom je ukončené

-kompletné odstránenie pôvodného nevyhovujúceho pneumatického ovládania nástroja

-nainštalovanie novej – elektrickej traktúry do nástroja (elektrický systém ovládania nástroja)

-výmena všetkých vzdušnicových membrán

-kompletné vyčistenie nástroja, výmena opotrebovaných tesniacich (plstených) častí nástroja

-kompletné rozobratie a vyčistenie píšťalového fondu nástroja

-kompletné prerobenie hracieho stola (z pneumatického ovládacieho systému na čisto elektrický)

-hlavné časti hracieho stola sú už opätovne osadené na chóruse, elektrické prepojenie stola so samotným nástrojom je ukončené

-kompletné odstránenie pôvodného nevyhovujúceho pneumatického ovládania nástroja

-nainštalovanie novej – elektrickej traktúry do nástroja (elektrický systém ovládania nástroja)

-výmena všetkých vzdušnicových membrán

-kompletné vyčistenie nástroja, výmena opotrebovaných tesniacich (plstených) častí nástroja

-kompletné rozobratie a vyčistenie píšťalového fondu nástroja

-kompletné prerobenie hracieho stola (z pneumatického ovládacieho systému na čisto elektrický)

-hlavné časti hracieho stola sú už opätovne osadené na chóruse, elektrické prepojenie stola so samotným nástrojom je ukončené