Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

phoca thumb l svV kaplnke sv. Ondreja, ktorá je vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi farnosť Nové Mesto nad Váhom, sa neslávili sv. omše. Z tohto dôvodu, prihliadnuc  aj na potreby gréckokatolíckych veriacich zo širokého okolia, majúc na mysli spoluprácu medzi rím. kat. a gr. kat. farnosťami, novomestský dekan Ľudovít Malý ponúkol tento sakrálny priestor k užívaniu gréckokatolíkom. Po schválení trnavským arcibiskupom Mons. R. Bezákom sa raz mesačne slávi v kaplnke gréckokatolícka liturgia o. I. Čingeľom, farárom gr. kat. farnosti Trenčín.

V nedeľu  4. 12. 2011 o 10.30 vladyka P. Rusnák, bratislavský gr.kat. biskup, za účasti vdp. Ľ. Malého, o. I. Cingeľa a skupinky veriacich, požehnal v kaplnke sv. Ondreja nový ikonostas a slávil liturgiu sv. Jána Zlatoústeho. Po liturgii nasledoval sprievod s evanjeliárom okolo kaplnky a čítania z evanjelií na všetky svetové strany. Malým agapé sa táto slávnosť ukončila.

Po schválení arcibiskupským úradom v Trnave,  dostanú gréckokatolíci kaplnku do užívania na základe zmluvy o prenájme, vlastnícke vzťahy ostanú nezmenené.