Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

V nedeľu 23.10.2011 o 14.00 sa na ulici Izbická konala posviacka obnoveného kríža. Obnovu kríža iniciovali a finančne zastrešili p. Ing. Cagala a p. Ing. Bublavý s manželkami. Posviacku vykonal vdp. dekan Ľ. Malý s p. kaplánom dp. D. Vachanom.

Touto cestou vyjadrujem moje poďakovanie menovaným sponzorom a vyjadrujem radosť z vykonanej obnovy posvätného symbolu kresťanstva na jednej z ulíc nášho mesta.

Mgr. Ľ. Malý, dekan- farár