Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

24.3. Štvrtok Úplne odpustky
(recitovaním, spevom Tantum Ergo – Ctime túto Sviatosť slávnu)
18.30 - Svätá omša
Poklona v kaplnke svätého Jozefa pred bohostánkom do 21.30
25.3. Piatok Prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu
Úplne odpustky
(nábožná účasť na poklone kríža)
08.00 - Ranné chvály
10.00 - Krížová cesta mestom
15.00 - Obrady Utrpenia a smrti Pána
Spev Lamentácií proroka Jeremiáša Poklona pri Božom hrobe do 20.00
26.3. Sobota Úplne odpustky
(za obnovu krstných sľubov)
08.00 - Ranné chvály
08.30 - 17.00 Poklona pri B. hrobe
19.00 - Veľkon. obrady s procesiou
27.3. Nedeľa Úplne odpustky - Urbi et Orbi 7.00; 9.00; 11.00;
Spievané vešpery pri sv. omši 18.30