Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

„Na základe písomného podnetu z radu veriacich sa konal kontrolný deň zameraný na opravu strechy kostola Narodenia Panny Márie v NMnV.

6.9.2010 sa uskutočnila obhliadka postupu prác za účasti zamestnancov arcibiskupského úradu v Trnave. 

8. 9. 2010 sa zišla komisia za účasti správcu farnosti, p. kaplána, zástupcu arcibiskupského úradu, Krajského pamiatkového úradu Trenčín, stavebného dozoru, člena ekonomickej rady farnosti a zhotoviteľa.  Kontrolný deň poukázal na nasledovné: náležitosti týkajúce sa rekonštrukcie strechy boli realizované v súlade so zákonom 49/2002 Zb.z. o ochrane pamiatkového fondu. Krajský pamiatkový úrad Trenčín nemá k reálnemu stavu výhrady.

Práce schválené arcibiskupským úradom prebiehajú v súlade s realizačnou projektovou dokumentáciou dodanou zhotoviteľom. Na základe reálneho stavu v týchto dňoch kompletizujeme dokumenty potrebné na podanie žiadosti o zmenu pred dokončením stavby v súlade s legislatívou.  Jestvujúce trhliny v klenbe bočnej lode sú staršieho dáta, teda nie sú spôsobené činnosťou zhotoviteľa. Odtrhnuté menšie časti omietky počas stavebných prác nepredstavujú žiadne ohrozenie, pri takomto rozsahu prác sa dajú v primeranej miere aj predpokladať. Zatečenia nespôsobili vážnejšie škody a nepredstavujú závažnú hrozbu. Kostol zatekal viac razy aj pred začatím prác.

Mgr. Ľudovít Malý, dekan- farár