Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

papez a sviatost manzelstvaSviatosť manželstva je sviatosť, pri ktorej muž a žena uzatvárajú manželskú zmluvu a tak vytvárajú medzi sebou celoživotné spoločenstvo. Toto spoločenstvo je zamerané na dobro manželov a na plodenie a výchovu detí. (KKC 1601)

Uzatváranie manželstva: Cirkev nám predkladá ako prikázanie povinnosť „uzatvárať manželstvo pred tvárou Cirkvi“ (Pätoro Cirk. prikázaní). Sám Pán Ježiš povýšil manželstvo na hodnosť sviatosti.

Matéria: Manželská zmluva, sľub – slová alebo znaky, prehlásenia vôle snúbencov, vyslúžiť si sviatosť.

Forma: Vzájomné akceptovanie manželského súhlasu pred zástupcom Cirkvi a dvoma svedkami.

(zdroj: Katechizmus Katolíckej Cirkvi)