Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

Mimoriadni vysluhovatelia sv. prijímania

Pri slávení eucharistie vo farnosti Nové Mesto nad Váhom s povolením Arcibiskupského úradu sú:

Rehoľné sestry kongregácie školských sestier de Notre Dame:

sr. M. Noemi
sr. M. Regina
sr. M. Magdaléna
sr. M. Marcela
sr. M. Katarína
sr. M. Anežka
sr. M. Bohdana
sr. M. Cordia
sr. M. Timotea