Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

Január Slávenie Sobota 18.30 Nedeľa 7.00 Nedeľa 9.00 Nedeľa 11.00 Nedeľa 18.30
1. január
Nedeľa

SLÁVNOSŤ
PANNY MÁRIE
BOHORODIČKY

Pastorková
Margetiaková
Pavlovičová
Jaroš
Jarošová
Kondákorová
Sr. Bohdana
Sr. Katarína
Sestry ND
Ochránek ml.
Ochránková
+ deti
Dzian
Breznický
Gonová
6. január
Piatok

ZJAVENIE
PÁNA

Štvrtok 18.30
Sr. Regina
Sr. Bohdana
Sestry ND
Dzian
Blašková
Gonová
Stehlík
Stehlíková
Kondákorová
Košťál
Košťálová
+ deti
Mištinová ml.
Gajdová
Pastorková ml.
8. január
Nedeľa

KRST
KRISTA PÁNA

Pavlovičová
Breznický
Pastorková
Gula
Gulová
Blašková
Sádovský
Sádovská
Sádovská ml.
Pavlíček
Pavlíčková
+ deti
Dzian
Breznický
Miklovičová
15. január
Nedeľa

2. nedeľa
v cezročnom období

Mitanová
Pavlovičová
Pastorková
Mráz
Mrázová
Kondákorová
Rehák
Reháková
Reháková ml.
Kelemen
Kelemenová
+ deti
Miklovičová
Madrová
Gonová
22. január
Nedeľa

3. nedeľa
v cezročnom období

Pavlovičová
Jakubeková
Pastorková
Sr. Magdaléna
Sr. Auxilia
Sestry ND
Ochránek
Ochránková
Kondákorová
Vyzváry
Vyzváryová
+deti
 Breznický
Gonová
Madrová
29. január
Nedeľa

4. nedeľa
v cezročnom období

Pastorková
Margetiaková
Mitanová
Fülier
Fülierová
Pavlovičová
Miština
Mištinová
Mištinová ml.
Herda
Herdová
+ deti
Dzian
Madrová
Gonová

 

Vzhľadom k časovému predstihu spracovania rozpisu sa môže stať, že si lektor svoju službu nebude môcť vykonať. V takomto prípade prosíme lektorov, aby si do tejto zastupujúcej služby zabezpečili náhradu.

Ďakujem za pochopenie.