Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

Nedeľa
 02.06.

10. nedeľa v
cezročnom období

7.00  Š † Štefan a Emília
9.00 Č Za farníkov
11.00 Č Za naše mesto
18.30 K † Mária Netuhová a za Božie požehnanie pre živú rodinu
Pondelok
10.06.

 

7.00 K

Prosba o pomoc a dary DS pre vnučky pri skúškach

18.30 Č

† Rudolf Denko (pohrebná)

Utorok
11.06.

Sv. Barnabáš, apoštol
spomienka

 

7.00 L

Za uzdravenie dcéry a za Božiu pomoc a zdravie pre rodinu

18.30 P

Za zdravie pre Ľudmilu

Streda
12.06.

7.00 Č

† rodičia z o.s. a prosba o Božiu pomoc pre živú rodinu

17.30 Š

Poďakovanie za dožitých 90 rokov života a prosba o Božiu pomoc a ochranu Panny Márie pre živú rodinu

Štvrtok
13.06.

 Sv. Antona Paduánskeho

kňaza a učiteľa Cirkvi
spomienka 

 7.00 Š

† rodina Naďová, Malinovská a Mišáková a prosba za zdravie a Božiu pomoc pre živú rod.

18.30 Č

Za chorých a trpiacich

Piatok
14.06.

7.00 K

† Štefan Chovanec a ostatní † členovia rodiny

18.30 Č

Poďakovanie Pánu Bohu za 90 rokov života a prosba o požehnanie pre rodinu

Sobota
15.06.

Preblahoslavenej P. Márie  (v sobotu)
Ľubovoľná spomienka 

7.00 Č

† rodina

18.30

K

Poďakovanie za dar kňazstva

Nedeľa
16.06. 

11. nedeľa v cezročnom období

 

7.00 T Za zosnulého kňaza Jozefa Kosmála
9.00 Č Za farníkov
11.00 K

ročné výročie úmrtia Pavel Ševčík † nedožité 75. narodeniny

18.30 Š

† rodičia, dcéra Marta, syn Marián a za dar viery pre celú rodinu