Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

  

Nedeľa
22.05.

6. veľkonočná nedeľa

 

7.00  Š Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
9.00 Č Za farníkov
11.00 K Poďakovanie za dožité jubileum a prosba o Božie požehnanie pre deti.
18.30 K Prosba za Božiu pomoc a ochranu P. Márie, pre rodinu Pavla Šprláka a za manželov Martinku a Štefana.
Pondelok
23.05.

7.00 K † rodičia z.o.s.
18.30 K † Helena Valovičová (pohrebná)

Utorok
24.05.

7.00 Č Za Božie požehnanie pre syna Martina
18.30 K † rodičia Vladimír a Oľga

Streda
25.05.

sv. Bédu Ctihodného
kňaza a učiteľa Cirkvi
ľubovol. spomienka 

7.00 K Za Božie požehnanie pre pracovníkov firmy Europur
17.00 K † manžel Štefan a za Božie požehnanie a dary DS pre celú živú rodinu

Štvrtok
26.05.

 Nanebovstúpenie
Pána
 7.00 Č Za † rodičov z.o.s. a za živých členov rodiny
17.00 Č Za farníkov
18.30 K † Vincent a za Božie požehnanie pre živú rodinu
Piatok
27.05.
  7.00 K

† rodičia Michal a Jozefína Beňovi,  30.výročie, syn Rudolf a Jozef a ostatná zosnulá rodina

18.30 K † sestra a otec a za Božie požehnanie pre živú rodinu

Sobota
28.05.

7.00 K † rodičia a syn Marián
18.30 Č † Ľudmila Pokopcová a manžel Pavol a rodičia z oboch strán
Nedeľa
29.05.

 7. veľkonočná nedeľa

7.00 Č † rodičia, syn František a vnuk Lukáš
9.00 Č Za farníkov
11.00 K † zomrelí z rodiny Lackovej a Várošíkovej a za požehnanie za živú rodinu
18.30 K † rodičia Filip a Agáta Starovičoví a †zať Vladimír