Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

Nedeľa
22.03.

4. pôstna nedeľa  

7.00 T Za Božie požehnanie a svetlo Ducha Svätého
9.00 Č Za farníkov
11.00 G † Anna Kudlíková a ostatní členovia rodiny
18.30 J † rodičia (30. výročie) a ostatná rodina
Pondelok
23.03.

7.00 G † Martin
18.30    

Utorok
24.03.

  7.00 G † Martin a Mária Evinicoví a rodičia z oboch strán
18.30 J † manžel, rodičia z oboch strán a za Božie požehnanie pre rodinu

Streda
25.03.

  Zvestovanie Pána,
slávnosť
7.00 G Za Božiu pomoc a požehnanie pre živú rodinu
17.00 J † bratia Peter a Pavol, rodičia; Prosba o Božiu pomoc pre rodinu
Štvrtok
26.03.
7.00 Č Za požehnanie pre manžela
18.30 J † rodičia Mária a Rudolf Chudí a syn Rudko
Piatok
27.03.
7.00 G † Mária Ďurinová
18.30 J Ako poďakovanie za dožitých 70 rokov
Sobota
28.03.
  7.00 Č † rodičia Štefan a Veronika
18.30 J † Viktor a Margita Uhrínoví a ostatná rodina
Nedeľa
29.03.

5. pôstna nedeľa

7.00 T Ako poďakovanie za životné jubileum a prosba o požehnanie pre rodinu
9.00 Č Za farníkov
11.00 G Za milosť obrátenia pre matku a otčima; a za zdravie a Božiu pomoc pre dcéru
18.30 J † manžel Štefan, rodičia z oboch strán; za zdravie a dary DS pre rodinu