Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

Nedeľa
12.01.

Krst
Krista Pána
sviatok

7.00 G Za Božiu pomoc pri operácii pre brata Ivana
9.00 Č Za farníkov
11.00 G † kňaz Štefan Komaromy, Imrich Kelemen, Ján Kadlec, Michal Petráš, Alojz Gubala
18.30 J Rudolf a Alžbeta Jurákoví
Pondelok
13.01.
7.00 Č † manžel, syn, zať a rodičia z oboch strán; za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
18.30 J † Jozef Gablovský (pohrebná)

Utorok
14.01.

  7.00 Č † manžel, rodičia Gáboroví a Markechoví a za Božiu pomoc pre rodinu
18.30 J † brat Pavol

Streda
15.01.

  7.00 N Na úmysel
17.00 J † Ivan Chmára
Štvrtok
16.01.
7.00 Č Za obrátenie Petra
18.30 G Za ochranu Panny Márie pre Julianu
Piatok
17.01.
 Sv. Antona, opáta
spomienka
7.00 J Poďakovanie za 44 rokov spoločného života a prosba o ďalšiu Božiu pomoc
18.30 Č † rodičia Valoví, vnuk Róbert a za Božiu pomoc pre rodinu
Sobota
18.01.
7.00 G † rodičia Oľga a Jozef
18.30 J † manžel Štefan, rodičia z o.s. ; súrodenci František, Silvester, Mária a Ľudmila
Nedeľa
19.01.

2. nedeľa
v cezročnom
období

7.00 G † Róbert a Karol Beňoví
9.00 Č Za farníkov
11.00 G živá a zomrelá rodina Pilátová a Gonová
18.30 J † Marta Schmidtová (zádušná)