Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

Nedeľa
24.11.

NEDEĽA
KRISTA
KRÁĽA

7.00 Za farníkov
9.00 Poďakovanie Pánu Bohu za dar života a prosba o dary Ducha Svätého
11.00 Poďakovanie za dožité narodeniny pre Danielu, Stanislava, Máriu a Štefana a za zdravie a Božiu pomoc pre živú rodinu
18.30 † Mária Margalová a + rodičia z.o.s.
Pondelok
25.11.
  7.00 † kňaz Štefan Komáromy
18.30 † Peter Oravec (pohrebná) a † Zuzana Miháliková

Utorok
26.11.

7.00 Za Božiu pomoc a dary DS pre Martinu
18.30 † Mária a za Božiu pomoc pre rodinu

Streda
27.10.

7.00 † rodičia Oľga a František Adamčík
17.00 † rodičia, starí rodičia, brat Ján a za ostatnú živú rodinu
Štvrtok
28.10.
7.00 Za Božie požehnanie pre manžela
18.30 † rodičia Štefan a Anna Ďuríkoví, sestra Mária, starí rodičia z.o.s. a za zdravie a Božiu pomoc pre živú rodinu
Piatok
29.11.
7.00 † Karol Kolečanský
18.30 † Anton Gróf, neter, rodičia z.o.s. a za zdravie a Božiu pomoc pre živú rodinu
Sobota
30.11.
Sv. Ondreja,
apoštola
sviatok 
7.00 † vnučka Rebeka
18.30 † otec Rudolf a za živú vieru pre rodinu
Nedeľa
01.12.
PRVÁ
ADVENTNÁ
NEDEĽA
7.00 † manžel, rodičia a ostatná rodina
9.00 Za farníkov
11.00 † Július Juriga a za pomoc Božiu pre žijúcu rodinu
18.30 † rodičia a starí rodičia Minarechoví a za zdravie a živú vieru v rodine