Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

Nedeľa
06.10.

27. NEDEĽA
V CEZROČNOM
OBDOBÍ

7.00 Za farníkov
9.00 Za Božie požehnanie a ochranu Panny Márie
11.00 Ako poďakovanie za dožitých 10 rokov života a prosba o Božiu pomoc do ďalších rokov
18.30 † rodičia Ján a Mária Šaradyoví a synovia Ján a Peter
Pondelok
07.10.
 Ružencovej Panny Márie
spomienka
7.00 † rodičia a manžel a ostatná živá rodina
18.30 † Helena Košťálová (pohrebná)
Utorok
08.10.
7.00 Za uzdravenie sestry Jolanky, za Božiu pomoc pre celú rodinu a za † rodičov Hrnekových
18.30 † Mária Lapšanská (pohrebná)

Streda
09.10.

7.00 † otec Ján a Zuzana Ševčíkoví a za zdravie pre súrodencov
17.00 † otec, krstný otec a Natália
Štvrtok
10.10.
7.00 † sestra Mária a rodičia
18.30 † Miroslav Masarovič (pohrebná)
Piatok
11.10.
  7.00 Za ťažko chorých z rodiny a za Božiu pomoc
18.30 † manželov Máriu a Michala Vladových, star. rodičov Martinusových
Sobota
12.10.
7.00 † manžel a rodičia z oboch strán
18.30 Poďakovanie za 60 rokov života manžela
Nedeľa
13.10.
28. NEDEĽA
V CEZROČNOM
OBDOBÍ
7.00 Za farníkov
9.00 Za dary Ducha Svätého
11.00 † rodičia Vavroví a Bielikoví
18.30

† brat Václav a synovec Juraj