Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

Nedeľa
11.08.

19. NEDEĽA
V CEZROČNOM
OBDOBÍ

7.00 † Za zbavenie každého druhu zla a ochranu
9.00 Za farníkov
11.00 Živí a + členovia rodiny Mrázikovej
18.30 Poďakovanie za Božiu pomoc v chorobe
Pondelok
12.08.
  7.00 Za zbavenie každého druhu zla a ochranu
18.30 † Ladislav Fraňo
Utorok
13.08.
7.00 † rodičia a starí rodičia z oboch strán, švagriné a švagor
18.30 † Pavol a Mária Miklankoví

Streda
14.08.

 Sv. Maximiliána Márie Kolbeho,
kňaza a mučeníka, spomienka
7.00 Za Božiu pomoc
17.00 † manžel Viktor, rodičia z oboch strán a súrodenci
Štvrtok
15.08.
 NANEBOVZATIE PREBLAHOSL.
PANNY MÁRIE
Prikázaný sviatok
7.00 † rodičia Sádovskí
10.30 Na úmysel sestry Alice, sv.omša školských sestier de ND (s večnými sľubmi)
17.00 Za farníkov
18.30 Za zdravie a pokoj v rodine Breznických
Piatok
16.08.
7.00 † rodičia Štafan a Mária Kukučkoví a za zdravie a Božie požehnanie pre živú rodinu
18.30 † manžel, jeho rodičia a rodičia Križákoví
Sobota
17.08.
7.00 † Štefan a Emília Kopčanoví
18.30 Zosnulý Miroslav Ivana (1 rok)
Nedeľa
18.08.
20. NEDEĽA
V CEZROČNOM
OBDOBÍ
7.00 † Mikuláš Breznický
9.00 Za farníkov
11.00 † manžel a rodičia
18.30

Za šírenie kultúry života na Slovensku, za Národný pochod za život, aby priniesol pre našu krajinu požehnanie a premenu sŕdc, aby sme s vä謚ou odvahou chránili a podporovali život každého človeka. Za požehnanie a posilnenie pre manželstvá a rodiny v našej krajne.