Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

Nedeľa
09.06.

ZOSLANIE DUCHA
SVÄTÉHO

7.00 † Róbert Beňo
9.00 Za dary Ducha Svätého a Božie požehnanie a ochranu Panny Márie pre deti a vnúčatá
11.00 Za mesto a jeho občanov
18.30 Poďakovanie za dožitie životného jubilea a za zdravie a Božiu pomoc
Pondelok
10.06.
  7.00 † sestra, rodičia, ostatná rodina a za dary DS pre živú rodinu
18.30 † Mária Karolová (pohrebná)
Utorok
11.06.
 Sv. Barnabáša, apoštola
spomienka
7.00 † Klára Ondrejková, Jozef a za duše v očistci
18.30 † Viera Sartorisová(pohrebná) a manžel Štefan

Streda
12.06.

 Pôst farnosti
a adorácia
na Pro life úmysel
( 18:00-19:00 )
7.00 † rodičia z oboch strán
17.00 † rodičia, brat Ján Štekler, starí rodičia z.o.s a za Božiu pomoc a ochranu Panny Márie pre živú rodinu
Štvrtok
13.06.
 Nášho Pána Ježiša Krista,
najvyššieho a večného kňaza
sviatok
7.00 † manžel, dcéra, rodičia z.o.s. a poďakovanie za narodenie pravnučky
18.30 Za zdravie a B. pomoc
Piatok
14.06.
7.00 † rodičia Mária a Rudolf Chudý
18.30 † vdp. Jozef Gábriš, dekan
Sobota
15.06.
7.00 Prosba o Božiu pomoc, milosrdenstvo, pokoj, lásku zdravie pre Dášku a Matúša, pre Patrika, Moniku a babičku Júliu
18.30 Poďakovanie za dožitých 70 rokov života brata Pavla a prosba o Božiu pomoc
Nedeľa
16.06.
NAJSVÄTEJŠEJ
TROJICE
7.00 Za zdravie pre Petra
9.00 Poďakovanie Pánu Bohu za 85 rokov života a prosba o požehnanie pre rodinu
11.00 Za farníkov
18.30

Za večnú blaženosť zomrelých Jozefa a Rozálie Trizuliakových