Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

Nedeľa
10.03.

1. PÔSTNA
NEDEĽA

7.00 † Jozef Kondákor
9.00 Za farníkov
11.00 Poďakovanie Pánu Bohu za 70 rokov života
18.30 † rodičia Štefan a Mária
Pondelok
11.03.
  7.00 Za prvoprijímajúce deti a za Božie požehnanie pre rodinu
18.30 † Margita Bošková (pohrebná)
Utorok
12.03.
7.00 † rodičia a súrodenci
18.30 Za zdravie a dary Ducha Svätého pre deti a vnúčatá

Streda
13.03.

7.00 † Vladimír a Eliška Uhlíkoví
17.00 Za zdravie pre manžela a syna a za Božiu pomoc pre celú rodinu
Štvrtok
14.03.
7.00 Za duše v očistci
18.30 Poďakovanie za dožitých 60 rokov a prosba o B. požehnanie pre ostatných členov rodiny
Piatok
15.03.
jarné kántry  7.00 † manžel Jozef, sestra Alojzia a rodičia z oboch strán
18.30 Na poďakovanie Pánu Bohu za dožité jubileum 50 rokov života a za ďalšiu Božiu pomoc a ochranu Panny Márie (adorácia Taizé)
Sobota
16.03.
7.00 Za zdravie a B. pomoc pre rodinu Gajdovú
18.30 Na úmysel
Nedeľa
17.03.
2. PÔSTNA
NEDEĽA
7.00 † manžel Jozef Behúl
9.00 Za farníkov
11.00 Poďakovanie Pánu Bohu za dožitých 50. rokov života a 70. rokov života a prosba za zdravie a Božiu pomoc pre živú rodinu
18.30

† Pavlína Ferancová (výročie)