Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

Nedeľa
10.02.

5. NEDEĽA
V CEZROČNOM
OBDOBÍ

7.00 † Rodičia a bratia Peter a Jozef
9.00 Za farníkov
11.00 † Ivan Chmára, František a Agáta a za Božiu pomoc pre celú rodinu
18.30 Poďakovanie za dožitých 82 rokov života a za rodinu Poliakovú a Tóthová
Pondelok
11.02.
 Prebl. Panny
Márie Lurdskej
7.00 † Martin a Vladimír
18.30 † Veronika Jánošová (pohrebná)
Utorok
12.02.
7.00 † manžel a rodičia
18.30 Za Božie požehnanie pre živú rodinu

Streda
13.02.

7.00 † rodina Šutarová a Chovancová a ostatní členovia rodiny
17.00 † Jozef Búlik a † rodičia z.o.s.
Štvrtok
14.02.
7.00 † rodičia Alojz a Alžbeta
18.30 † manželia Anton a Magdaléna, ich † starí rodičia a ostatní príbuzní
Piatok
15.02.
7.00 Za Božie požehnanie a ochranu Panny Márie a sv. Jozefa
18.30 † Michal Fraňo
Sobota
16.02.
7.00 Za pokoj v rodine a dary DS
18.30 † manžel, rodičia z oboch strán a prosba o zdravie pre celú živú rodinu
Nedeľa
17.02.
6. NEDEĽA
V CEZROČNOM
OBDOBÍ

7.00 Za zdravie a B. pomoc pre celú rodinu
9.00 Za farníkov
11.00 † Alexej Tiščenko, rodičia z oboch strán a za celú živú rodinu
18.30 Ku cti Ducha Svätého