Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

Nedeľa
06.01.

ZJAVENIE
PÁNA

7.00 † Emília a Karol
9.00 Za farníkov
11.00 † manželia Agneša a Augustín, ich zomrelí rodičia a súrodenci
18.30 † Albín Kubala
Pondelok
07.01.
  7.00 Za dary Ducha Svätého pre rodiny
18.30 † Mária Štrnálová–pohrebná, zosnulý manžel JarolímŠtrnál a rodičia Kopuncoví
Utorok
08.01.
7.00 Za duše v očistci
18.30 Poďakovanie za B. pomoc počas operácie a prosba o B. požehnanie pre rodinu
Streda
09.01.
7.00 Za duše v očistci
17.00 † rodina Brezováková
Štvrtok
10.01.
7.00 † rodičia a za obrátenie ostatnej rodiny
18.30 † Michal, Mária, rodičia z oboch strán, dcéra Irena, zať Jozef a zdravie a B. pomoc pre žijúcu rodinu
Piatok
11.01.
7.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Petra, Hedvigu a Agátu
18.30 † Milan Popelár a ostatná zomrelá rodina
Sobota
12.01.
7.00 Za pokoj v rodine
18.30 † Manžel a starí rodičia z oboch strán
Nedeľa
13.01.
KRST
KRISTA
PÁNA

7.00 † rodina Horečná, Naďová a Kopuncová
9.00 Za farníkov
11.00 Poďakovanie za 45 rokov spoločného života a prosba o Božie požehnanie do ďalších rokov
18.30 † Rodičia Karol a Matilda