Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

Nedeľa
9.9.

NARODENIE
PANNY MÁRIE
Hodová slávnosť

7.00 † manžel Melicher, svat Milan a za zdravie a Božie požehnanie pre živú rodinu Kulichovú
9.00 Za farníkov
11.00 † Imrich Chovanec a prosba o Božiu pomoc pre živú rodinu
18.30 † manžel Anton Hynek a rodina Hyneková
Pondelok
10.9.
  7.00 † duše v očistci
18.30 Za všetkých dobrodincov, ktorí pomáhali pri Novom. púti
Utorok
11.9.
7.00 † rodičia Halákoví a sestry Mária a Magda
18.30 † Zita Rosypalová (pohrebná)
Streda
12.9.
 Meno preblahoslavenej
Panny Márie
ľubovoľná spomienka
7.00 Poďakovanie Pánu Bohu za dožitých 80. rokov života a prosba o ochranu Panny Márie pre rodinu
17.00 † Mária Kopcová (katechéza prvoprijímajúcich detí)
Štvrtok
13.9.
Sv. Jána Zlatoústeho,
biskupa a učiteľa Cirkvi
spomienka
 
7.00 † rodičia Sedlákoví a za † manželia Horňákoví
18.30 † Karolína Novosadová (pohrebná)
Piatok
14.9.
 Povýšenie
Svätého kríža  
sviatok
7.00 Prosba o pomoc pri operácií
18.30 † Pavol Imriška
Sobota
15.9.
 SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE,
PATRÓNKY SLOVENSKA
slávnosť
7.00 Zosnulí z rodiny a prosba o Božie požehnanie pre živých členov rodiny
9:00 † Máriu Ďurinovú
18.30 † rodiny Pilátovcov a Gonovcov a posba o Božie požehnanie pre živých členov rodín
Nedeľa
16.9.
24. NEDEĽA
V CEZROČNOM
OBDOBÍ
7.00 Za zdravie a Božiu požehnanie a dary Ducha Sv., ochranu a pomoc pre rodinu a podnikanie
9.00 Za farníkov
11.00 Prosba o Božie požehnanie pre rodinu Kukučkovú a Polákovú a za † členov rodiny
18.30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Miloša Bučka