Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

Nedeľa
8.7.

14.NEDEĽA
V CEZROČNOM
OBDOBÍ

7.00 † rodičia Rehor a Júlia
9.00 Za farníkov
11.00 † Pavol Valenta a Brigita Valentová, brat Pavol a Jozefína Dujková
18.30 † otec Ľudovít, otec Ján a mama Pavlína a prosba o dary Ducha Sv. pre rodinu
Pondelok
9.7.
  7.00 Za Božiu pomoc a zdravie pre deti s ich rodinami
18.30 † Jaroslav Rumíšek (pohrebná)
Utorok
10.7.
7.00 † Anna Naďová (1.výročie)
18.30 † Ivan Kriš (pohrebná), brat Jozef a otec Ignác
Streda
11.7.
Sv. Benedikta, opáta
patróna Európy
sviatok 
7.00 † Katarína Čížová
17.00 Prosba o Božiu pomoc pre rodinu
Štvrtok
12.7.
  7.00 † teta Eva Holková
18.30 † Július, súrodenci a rodičia
Piatok
13.7.
7.00 † Jozef a Klára Ondrejkoví
18.30 Na odprosenie Pána Boha za hriechy proti prirodzenosti a dôstojnosti človeka
Sobota
14.7.
 Spomienka
Panny Márie v sobotu
7.00 Za Božie požehnanie pri operácii
18.30 † Margita Juráková (pohrebná)
Nedeľa
15.7.
15.NEDEĽA
V CEZROČNOM
OBDOBÍ
7.00 † Ján Ševčík
9.00 Za farníkov
11.00 Za Božie požehnanie a za šťastný pôrod
18.30 † Miroslav Vavřína (výročná) a prosba o zdravie a za dary Ducha Svätého pre celú rodinu