Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

Nedeľa
10.6.
10.NEDEĽA
V CEZROČNOM
OBDOBÍ
7.00 † manžel Jozef Behúl
9.00 Za farníkov
11.00 Za naše mesto
18.30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu
Pondelok
11.6.
Sv. Barnabáša,
apoštolas, pomienka 
7.00 Za duše v očistci
18.30 † Jozef Gajdošech
Utorok
12.6.
7.00 Poďakovanie za dar života babky a vnučky
18.30 † Anna Moravčíková
Streda
13.6.
Sv. Antona Paduánskeho,
kňaza a učiteľa Cirkvi
spomienka 
7.00 Za zdravie, Božie požehnanie, dary Ducha Svätého, za ochranu a pomoc pre rodinu a podnikanie
17.00 † Lucia Lužová (1.výročie )
Štvrtok
14.6.
7.00 Za nepriateľov
18.30 † rodičia z oboch strán a prosba o Božie požehnanie pre živú rodinu
Piatok
15.6.
7.00 † Róbert Osuský
18.30 Za duše v očistci
Sobota
16.6.
Spomienka Panny Márie
v sobotu
ľubovoľná spomienka 
7.00 † Štefánia a rodičia
18.30 † starí rodičia Chovaňákoví
Nedeľa
17.6.
11.NEDEĽA
V CEZROČNOM
OBDOBÍ


7.00 Poďakovanie Pánu Bohu za 60 rokov života a prosba o zdravie a  Božie požehnanie pre celú rodinu
9.00 Za farníkov
11.00 † Mirka Havrlentová
18.30 Poďakovanie Pánu Bohu za dožitých 50 rokov života a prosba o Božie požehnanie pre celú rodinu