Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

Bratia a sestry, začali sme s väčšími stavebnými a zemnými prácami v areáli fary – prepozitúry, ktoré sme pripravovali tri roky. Realizuje sa odkanalizovanie dažďovej vody zo striech farskej budovy a zavedenie vody do zasakovacieho systému pod svahom fary. Práce boli nutné, od zavlhnutia praskala budova, ohrozená bola statika. Na výveske i webovej stránke sú aktuálne fotografie z vykonávania prác. Cena za prácu i materiál, spolu s archeologickým dozorom, mala byť 40 000 €. Pri realizácii prác sa však zistilo, že sa musí zrenovovať aj rozpadnutá kanalizácia odpadovej vody, takže suma sa môže vyšplhať až na 50 000 €. Prosíme o vašu finančnú podporu, lebo to hradíme z vlastných zdrojov. Prispieť môžete takto: buď do pokladničky pri bočnom vchode, alebo do zvončeka, alebo i osobne odovzdať milodar na fare či v sakristii. Prispieť môžete aj na farský účet: (Slovenská sporiteľňa) SK88 0900 0000 0000 4169 3093

 rekonstrukcia 180009

 rekonstrukcia 093548

rekonstrukcia 171458

rekonstrukcia 085405 

 rekonstrukcia 090620

 rekonstrukcia 090954

rekonstrukcia 130651 

rekonstrukcia 130736

rekonstrukcia 130902 

rekonstrukcia 135537

rekonstrukcia 162005

 rekonstrukcia 162032

rekonstrukcia 105545

rekonstrukcia 110155 

rekonstrukcia 112526

rekonstrukcia 133346

rekonstrukcia 133354

rekonstrukcia 124642 

rekonstrukcia 124654

rekonstrukcia 155600

 rekonstrukcia 100454

 rekonstrukcia 111910

 rekonstrukcia 111914

 rekonstrukcia 112309

rekonstrukcia 112344

 rekonstrukcia 121318