Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

1. Pokračuje prenos nedeľných omší 9.00 https://camstreamer.com/redirect/4d2f820fe2fc992/S-56722

2. Pozývame na miništrantské stretko ktoré bude dnes v nedeľu 12.3. o 15:00 hod. v pastoračnom centre.

3. Dnes v nedeľu 12.3. po večernej svätej omši vás pozývame na modlitbu Liturgie hodín, spievaných vešpier v našom farskom kostole.

4. Spovedáme ½ hodiny pred omšami a vo štvrtok od 17.00 počas tichej adorácie.

5. V pondelok 13. marca o 17.00 bude stretnutie Duchovnej rodiny pátra Gabriela v kláštore Školských sestier de ND.

6. V stredu bude detská katechéza pre prvoprijímajúcich o 16.00 v pastoračnom centre. Po katechéze o 17:00 hod. bude v kostole sv. omša.

7. V stredu o 18.00 bude v pastoračnom centre pravidelné stretnutie farského spoločenstva. Teraz je na programe téma: Krása povolania.

8. Srdečne pozývame na Modlitby otcov v stredu 15.03. o 20:00 v PC. Všetci otcovia sú srdečne vítaní.

9. V piatok po večernej omši bude v past. centre stretnutie birmovancov.

10. Upratovanie kostola má v tomto týždni v sobotu ráno skupina č. 7.

11. Na budúcu nedeľa bude otvorená Farská knižnica tak ako zvyčajne.

12. V pôstnom období býva pobožnosť krížovej cesty, v piatok o 17.45 a v nedeľu o 15.00.

13. Rodiny, ktoré majú záujem o pôstnu krabičku, môžu sa pre ňu zastaviť v sakristii.

14. Mesto Nové Mesto nad Váhom nás pozýva na Oslavy 760. výročia prvej písomnej zmienky o našom meste v dňoch 17.3. – 19.3.  Podrobný program osláv nájdete na plagátoch na výveske i na dverách kostola. V areáli prepozitúry budú tieto podujatia: v sobotu 14.00 komentovaná prehliadka areálu prepozitúry, v sobotu 18.30 sv. omša, liturgiu budú viesť pátri benediktíni z kláštora Sampor a v sobotu 19.30 koncert gregoriánskeho chorálu našej Scholy gregoriany. V nedeľu 19.3. o 9.00 sv. omša za mesto a jeho obyvateľov.

15. Zápis detí do 1. ročníka Spojenej školy sv. Jozefa pre školský rok 2023/2024 sa uskutoční v termíne 3. - 5. apríla 2023 od 14:00-17:00 hod. v priestoroch Spojenej školy sv. Jozefa, Klčové 87, Nové Mesto nad Váhom. Bližšie informácie na web stránke školy: www.zs.ssjozefnm.sk alebo tu.

16. Stretnutie Pastoračnej farskej rady bude v pondelok 20. marca o 19.30 na fare. Budeme riešiť pastoračné aktivity v tomto roku i Novomestskú púť 2023.

17. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK v Bratislave ponúka od septembra tohto roku magisterské štúdium katolíckej teológie dennou formou pre kandidátov kňazstva ako aj pre laických študentov. Štúdium bude prebiehať v najbližších rokoch v Kňazskom seminári v Nitre z dôvodu rekonštrukcie budovy v Bratislave. Elektronickú prihlášku na štúdium môžu záujemci zaslať do 30. apríla 2023 na stránke fakulty:www.frcth.uniba.sk Mladí muži, ktorí zachytili v sebe Božie volanie do kňazskej služby, si podávajú prihlášku aj do kňazského seminára na stránke:www.kscm.sk

18. Máte možnosť prispieť 2% z dane na naše Občianske združenia OZ Premena a OZ ActivClub. Tlačivá vyhlásenia nájdete na stolíku pri bočnom vchode i na našej webovej stránke.

 

 

 FS2023 03d banner

       

SpovedanieVNoc banner

  

 

ExtremnaKrizovaCesta banner

zapis1rocnikSJ banner

  

NonStop banner

 

zbor banner