Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

1. V tomto týždni máme prosebné dni za úrodu (v pondelok, stredu a piatok).  Záväzný je jeden deň. V našej farnosti sa budeme za úrodu modliť v piatok pri sv. omšiach.

2. V stredu o 17.00 h. bude ďakovná sv. omša so záverečnou katechézou, na ktorú pozývame všetky prvoprijímajúce detii s rodičmi.

3. Vo štvrtok máme prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána, účasť na sv. omši nás zaväzuje tak ako v nedeľu. Sv. omše budú: 7.00, 17.00 a 18.30. 

4. Novéna k Duchu Svätému začína vpiatok. Modlievame sa ju na začiatku rannej a večernej omše.

5. Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédi.

6. Upratovanie kostola má v tento týždeň v sobotu po rannej sv. omši skupina č.4.

7. Dňa 28.5.2022 sa uskutoční jednodňová duchovná obnova pre birmovancovv našom pastoračnom centre pod vedením Spoločenstva Nové Mesto. Základné informácie : začiatok o 8:45, koniec cca o 18:00. Zabezpečený bude obed + občerstvenie. Príspevok je 5€. Bližšie informácie naš-maili: spolocenstvonm@gmail.com

8. V sobotu 4.6.2022 sa uskutoční duchovná obnovou pre miništrantov. Začínať budeme svätou omšou o 9:00 h. Po svätej omši budeme pokračovať prednáškou a obedom. Po obede v prípade priaznivého počasia plánujeme turistiku, v prípade zlého počasia poobedie strávime spoločenskými aktivitami. Predpokladaný záver je cca o 18:00 h. Pozývame všetkých miništrantov prežiť deň s Ježišom i v spoločenstve. Prihlásiť sa môžete v sakristii do 31.5.2022. Bližšie informácie nájdete u pána kaplána Tomáša. Tešíme sa na vás všetkých.

9. Vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým, ktorí nejako prispeli k dôstojnému sláveniu prvých sv. prijímaní: katechétkam a katechétom, rehoľným sestrám de ND, zaangažovaným rodičom, tímu kostolníkov a organistov, spevákom i zborom. Nech vám to Pán odmení svojím požehnaním.

 

 

  

 

TTmojadieceza banner 

 

stretnutierodin banner 

 

rodinkovo2022 banner

 

miniFA banner

 

CKNOE ME banner 

 

CKNOE SK bannerSKM 22 banner 

 

zbor banner