Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

1. Je tretia nedeľa v mesiaci, Farská knižnica bude otvorená od 10,00 h do 10,50 h. Ak bude záujem aj po sv. omši o 11,00 h.

2. Na budúci týždeň budeme zapisovať úmysly sv.omší na mesiace február a marec. Zapisovať začíname v pondelok,zapisujeme po svätých omšiach a tiež aj počas kancelárskych hodín.

3. Stretnutie členov Duchovnej rodiny Pátra Gabriela bude v pondelok 20.1. o 17.00 v kaplnke Školských sestier.

4. Stretnutie priateľov misii bude v utorok  21.1. o 19.15 v pastoračnom centre.

5. Vo štvrtok o 17:30  bude pravidelná adorácia. Počas nej spovedáme.

6. Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke školstvo Trnavskej arcidiecézy. Cirkev napĺňa svoje poslanie vyučovať a vychovávať aj cez katolícke školy. Aby sa mohli katolícke školy ďalej udržať a rozvíjať, konáme vo farnostiach Trnavskej arcidiecézy zbierku. V minulom roku sa vyzbieralo 38.090,32 eur. Vďaka Vaším milodarom sme mohli finančne pomôcť 3 katolíckym školám pôsobiacim na území Trnavskej arcidiecézy (podrobnejšie info na výveske). Za všetky milodary Vám vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

7. Komunita Blahoslavenstiev a Rodinkovo pozývajú na víkendovú duchovnú obnovu (7.-9.2.) s témou: Zamyslenie nad vzťahmi v rodine. Informácia je na výveske i webovej stránke.

8. Komunita Emanuel na Slovensku už 25 rokov organizuje evanjelizačné stretnutie pre mladých vekom aj srdcom, ktoré nesie názov On je živý. Tohoročné jubilejné stretnutie sa bude konať v dňoch 7. – 9. februára 2020 v mestskej športovej hale v Trenčíne. Ústrednou témou stretnutia bude posynodálna exhortácia Svätého otca Františka - Christusvivit.

9. Ďakujeme za upratanie kostola skupine č.8 a nasledujúci týždeň upratuje v sobotu  po rannej sv.omši skupina č.1.

10. Prosíme veriacich, ktorí majú doma nepotrebné voskové sviečky napr. z adventných vencov, alebo zvyšky sviečok, aby ich priniesli do sakristie. Budú sa z nich vyrábať ďalšie nové sviečky pre pastoračné aktivity v našej farnosti.

11. Tlmočíme poďakovanie pána Mariana Pavloviča:
„Chcel by som sa ako organizátor aj interpret zo srdca poďakovať všetkým návštevníkom Trojkráľového koncertu v našom kostole za ich štedrosť a veľkorysosť, ktorú prejavili svojim dobrovoľným vstupným. Vyzbieralo sa rekordných 1.870 €, ktoré boli rozdelené Organizácii muskulárnych dystrofikov a špeciálnej škole v Novom Meste nad Váhom. S úctou a vďakou   Marian Pavlovič.“

      

   

  

Alexej plagat bannner

  

OZP obnova hradieb banner