Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

1. V utorok bude v našej farnosti rekolekcia kňazov NM dekanátu so sv.omšou v našom  farskom kostole o 9:30 hod. Srdečne vás pozývame.

2. Vo štvrtok od 17:30 do sv. omše býva pravidelne vystavená Sviatosť Oltárna k adorácii, počas ktorej spovedáme.

3. Upozorňujeme na úpravu kancelárskych hodín. Nový rozpis stránkových hodín nájdete na výveske pred kostolom i na webovej stránke. V prípade súrnej potreby môžete svoje záležitosti riešiť s kňazom aj po svätých omšiach.

4. Ďakujeme za upratanie kostola skupine č.5 a nasledujúci týždeň upratuje v sobotu po rannej sv.omši skupina č.7.

5. Prišli podielové knihy zo Spolku svätého Vojtecha. Členské na rok 2019 je nezmenené 5 €. Knihy si môžete vyzdvihnúť v sakristii od tejto nedele pred a po svätých omšiach v sakristii.

6. Pozývame vás na Trnavskú novénu, ktorá začína v stredu 13. novembra a trvá do štvrtku 21.11.  Podrobný program je na výveske a webovej stránke. My z našej farnosti pôjdeme autobusom na otvorenie novény 13.novembra, keď bude kazateľom otec biskup Jozef Haľko. Prihlásiť do nášho autobusu sa môžete v sakristii. Odchod autobusu je v stredu 13.11. o 16:00 z parkoviska pod kostolom, pri mestskej tržnici.

7. Stretnutie priateľov misii bude v utorok  12.11. o 19:15 h. v pastoračnom centre.

8. Srdečne Vás pozývame v nedeľu 17.11. o 16. 00 h. do pastoračného centra na prezentáciu knihy, kde si môžete prelistovať, kúpiť a viac sa dozvedieť o novej kuchárskej knihe Medzi jedlom a láskou, ktorá vyšla v októbri. Pripravili sme si pre Vás zopár ochutnávok z knihy a ku každej knihe dostanete darček, podpis a venovanie autorky. Finančná časť z predaja kníh poputuje pre rodinu Lysákovú. Viac sa dozviete na plagáte na výveske. Všetci ste vítaní!

9. Informujeme vás, že pred týždňom boli terčom vlny vlámaní viaceré farské budovy v našom okolí, vrátene našej. Prosíme o vašu ostražitosť, ak zistíte, že sa v okolí fary, hlavne v čase večerných omší, pohybujú podozrivé osoby.

10. Chceme vás informovať, že do konca tohto roku v našom kostole budú prebiehať súbežne štyri reštaurátorské výskumy, získali sme na to dotáciu – grant MK SR. Pôjde o výskum štukovej a maliarskej výzdoby a o umelecký a architektonický výskum. Záverečný dokument výskumu bude kľúčový pre obnovu interiéru nášho chrámu. Zároveň prebehlo i geodetické zameranie celého interiéru nášho farského kostola. Prosíme o vašu trpezlivosť s obmedzeniami v priestore kostola.

      

 

rodinkovo banner

 

OZP obnova hradieb banner