Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

1. Pokračujeme v zapisovaní úmyslov sv.omší na mesiace október a november. Zapisujeme počas kancelárskych hodín.

2. V utorok máme kňazskú rekolekciu v Modrovej, preto doobeda kancelária nebude.

3. V stredu o 17:00 bude sv.omša s katechézou pre prvoprijímajúce deti s ich rodičmi. Prosíme o ich účasť.

4. Prihlasovanie na 1.sväté prijímanie prebieha prostredníctvom katechétov,  ktorí rozdajú deťom v škole prihlášky. Vyplnené prihlášky treba doručiť katechétom do konca októbra.

5. Oznam pre birmovancov: teraz v piatok 11.októbra bude o 17:00 v pastoračnom centre prvá katechéza pre birmovancov, kde sa dozvedia aj podrobnosti o príprave a dostanú materiály a aj budú rozdelení do skupiniek. Účasť všetkých je potrebná.

6. Teraz od septembra začíname kurz prípravy dospelých na sviatosti (krst, birmovanie, sv.prijímanie). Stretnutie budú bývať raz týždenne. Prihlásiť sa môžete na fare alebo v sakristii.

7. Pozývame miništrantov na pravidelné miništrantské stretká, ktoré budú bývať v nedeľu od 14.30  pastoračnom centre. Začíname už túto nedeľu (dnes). Je to príležitosť ako lepšie spoznať Pána Ježiša, zdokonaliť sa v miništrovaní ako aj sa zabaviť a zahrať. Bližšie info u dp.kaplána.

8. Otvárame  v našom farskom pastoračnom centre Klub detí a mládeže.  Ide o iniciatívu našej farnosti v spolupráci s mestom Nové Mesto nad Váhom a  OZ Premena. Klub bude otvorený každý piatok od 13.00 hod do 18:00 hod. (resp. do 17:00 h., ak bude katechéza birmovancov). Pripravené sú spoločenské hry, pin - pong , stolný futbal, čaj, káva a zaujímavý program a aktivity.

9. Je ružencový mesiac október. Pozývame vás na spoločnú modlitbu sv. ruženca pol hodiny pred sv.omšami.   Ruženec sa predmodlievajú tieto spoločenstvá: ráno o 7:00 vždy ružencové bratstvo. Večer pred sv. omšami:  v pondelok – ružencové bratstvo a rodiny, v utorok 17:30 Mariánske kňazské hnutie, v stredu spoločenstvo terciárok, vo štvrtok ja tichá adorácia, v piatok prosíme ujať sa ruženca rodiny s deťmi, v sobotu – ženy z farnosti. Potom 5 min. pred sv.omšou treba zachovať už posvätné ticho k príprave na liturgiu.

10. Arcibiskupský úrad v Trnave nás pozýva na slávnosť svätých košických mučeníkov v katedrále v Trnave v sobotu dňa 12.októbra. Slávnosť začína pontifikálnou sv.omšou o 10:00 h., ktorú celebruje ostrihomsko - budapeštiansky arcibiskup metropolita, prímas Maďarska,J.E. kardinál PéterErdö, ktorý prinesie z Ostrihomu jednu z relikvií. Po omši bude nasledovať procesia s relikviami troch košických mučeníkov ulicami mesta. Podrobný program nájdete na výveske.

11. Ďakujeme za upratanie kostola skupine č.1 a nasledujúci týždeň upratuje v sobotu po rannej sv.omši skupina č.2.

      

   

 

RM banner

 

Alexej plagat bannner

  

OZP obnova hradieb banner