Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

1. Ďakujeme za upratanie kostola skupine č.5 a nasledujúci týždeň upratuje v piatok po rannej sv.omši skupina č.6.

2. Dnes je sviatok titulu chrámu - hody čiže odpust. Po sv.omši bude tradičná farská ofera.

3. V utorok máme kňazskú rekolekciu so sv. omšou o 9:30 v kostole v Krajnom. Srdečne vás pozývame.

4. Začalo zapisovanie na birmovku, bude prebiehať na fare počas kancelárskych hodín. Prihlásiť sa môžu stredoškoláci.

5. Prihlasovanie na 1.sväté prijímanie bude prebiehať prostredníctvom katechétov, ktorí rozdajú deťom v škole prihlášky. Každý druhý týždeň v stredu o 17:00 bude v kostole bývať sv.omša s katechézou pre prvoprijímajúcich. Začneme v stredu 25.septembra. Deti dostanú k prípravena zapisovanie zošitok s nálepkami.

6. Srdečne pozývame na stretnutie Modlitieb otcov v stredu 11.9. o 20:00 v pastoračnom centre.

7. Budúca nedeľa je tretia v mesiaci, Farská knižnica je otvorená od 10,00 h do 10,50 h. Ak bude záujem aj po sv. omši o 11,00 h. Počas otvorenia knižnice budú aj pred farou vyložené knihy zadarmo, kto si bude chcieť vybrať zdarma domov.

8. Kalendáre s vyobrazením aj nášho kostola si môžete zakúpiť za sumu 2 €.

9. V kostole sa nachádza bezplatný dvojmesačník Rádia Mária Slovensko, v ktorom nájdete cenné informácie i pozvania.

10. Pozývame vás na charitatívnu burzu detských vecí v dňoch 20.9.-21.9. v našom pastoračnom centre. Podrobnejšia informácia je na výveske.

11. V nedeľu 22.9. by sme chceli zorganizovať spoločnú účasť veriacich našej farnosti na Národnom pochode za život. Cestovali by sme autobusom. Meníme čas odchodu autobusu. Nepôjdeme na doobednú omšu v Bratislave, ale len priamo na Námestie slobody kde bude prebiehať program a aj samotný pochod za život. Odchod autobusu 12:30. Predpokladané ukončenie pochodu je o 16.30 hod. Záujemcovia sa môžu prihlásiť v sakristii. Aktuálne informácie nájdete na www.pochodzazivot.sk .

12. Ďakujeme všetkým vám, bratia a sestry, ktorí ste akýmkoľvek spôsobom prispeli k príprave Novomestskej púte. Nech vám to Pán Boh bohato odmení. 

      

 

rodinkovo banner

 

OZP obnova hradieb banner