Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

1. Vo štvrtok 15.augusta je prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Sväté omšu budú o 7:00, 17:00 a 18:30 h. Okrem toho bude 10:30 sv.omša školských sestier de ND, spojená so skladaním večných sľubov. Už sv. omša v stredu o 17:00 bude s platnosťou za tento sviatok.

2. Arcibiskupský úrad v Trnave oznamuje, že 15.8. o 17:00 h. v kaplnke P.Márie Fatimskej  v budove ABÚ v Trnave, ul. Hollého 10,  bude svätá omša v tradičnej liturgii (tzv. tridentská). Informácia je na plagáte na výveske. Omše v tradičnej liturgii sa v tejto kaplnke budú konať pravidelne v každú nedeľu a v prikázaný sviatok.

3. Kancelárske hodiny cez prázdniny fungujú v obmedzenom režime, a to v piatok od 15:00-17:00. Svoje záležitosti však môžete vybaviť aj po sv. omšiach.

4. Ďakujeme za upratanie kostola skupine č.1 a nasledujúci týždeň upratuje v sobotu po rannej sv.omši skupina č.2.

5. Ohlášky: Oznamujeme, že sviatosť manželstva chcú prijať Ing. Miloš Makara, bytom Nové Mesto n/V, Zelená 3 a Mgr. Miriama Ďuričková, bytom Kamenica nad Cirochou. Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej prekážke, nech zahlási na farskom úrade.

6. Pozývame miništrantov na prvé Stretnutie miništrantov Trnavskej arcidiecézy, ktoré sa bude konať 21.septembra 2019 v Trnave. Miništranti sa prihlasujú cez svojho pána farára do konca augusta. Informácia s podrobnými údajmi je na plagáte na výveske i webovej stránke. Prihlášky sú v sakristii.

      

  

MZU 2019 12 banner

 

 

OZP obnova hradieb banner