Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

1. Pri speve Veni Creator Spiritus dnes na Turíce môžeme získať plnomocné odpustky za obvyklých podmienok.

2. Dnes bude zbierka na katolícke masmédiá.

3. Dnes v nedeľu 9.júna vás pozývame na organový koncert, ktorý sa uskutoční v našom farskom kostole vNovom Meste. V duchovnom spojení s parížskou katedrálou Notre-Dame, ktorú 15. apríla tohto roka zasiahol ničivý požiar, by sme radi vyjadrili solidaritu s tamojšími veriacimi a vzdali poctu starobylému miestu, ktoré je stáročia späté s mariánskou úctou, podobne ako náš chrám Narodenia Panny Márie. Pri tejto príležitosti zaznejú diela významných parížskych organistov a skladateľov 19. a 20. storočia (C. Franck, L. Vierne, Ch. M. Widor, O. Messiaen). Na organe sa predstaví košický organista František Beer. Tešíme sa na Vašu účasť.

4. Stretnutie priateľov misii bude v utorok  11.6. o 19:15 v Pastoračnom centre.

5. V apríli sme začali s novou iniciatívou Deň pôstu farnosti, spojenou aj s hodinovou adoráciou. Podujatie sa bude konať 1x za mesiac, v stredu. Chceme odpovedať na Pro life výzvy dnešnej doby. Pozývame vás, veriacich našej farnosti, zapojiť sa do tejto duchovnej aktivity intenzívnou osobnou modlitbou a pôstom podľa vlastného uváženia (v tento určený deň zriekaním sa napr. jedla, alkoholu, kávy, sladkostí alebo pôstom od digitálnych médií a TV). Deň pôst farnosti bude teraz v stredu 12. júna. Po večernej omši, ktorá je o 17:00, bude hodinová moderovaná adorácia za požehnanie rodín.  Vstúpme spoločne a vážne do tohto duchovného zápasu za kultúru života.

6. Pozývame vás na pravidelnú adoráciu vo štvrtok. O 17:30 h. bude vyložená monštrancia so Sviatosťou a budeme spovedať.

7. Budúca nedeľa je tretia v mesiaci, Farská knižnica je otvorená od 10,00 h do 10,50 h. ak bude záujem aj po sv. omši o 11,00 h.

8. Saleziáni v spolupráci s Domkou organizujú miništrantský tábor Tymian, ktorý sa v tomto roku uskutoční od 28. 7. do 3. 8. 2019 RZ Škutovky pri Ružomberku. Jeho cieľom je pomoc pri formácii miništrantov podľa smerníc schválených KBS. Táborový program je zameraný na tému Svätý Juraj a sedem hláv draka. Pôjde o to, ako premôcť sedem podôb egoizmu a to pomocou siedmich čností. Okrem duchovného programu čakajú na miništrantov súťaže, športové turnaje, dobrodružné hry a iné zaujímavé aktivity.  Ďalšie info sú na: https://sites.google.com/view/tymian. Kontaktná osoba: don Jozef Luscoň. Email: spol.tymian@gmail.com; lusko@sdb.sk.

9. Ďakujeme za upratanie kostola skupine č.7 a nasledujúci týždeň upratuje v sobotu po raňajšej sv. omši skupina č. 1.

10. Komunita kontemplatívnych sestier poriada cez prázdniny týždňový pobyt na chate v Zuberci pre dievčatá. Informáciu nájdete na výveske a webovej stránke.

11. Na budúcu sobotu 15.6. o 10:00 bude v Trnavskej katedrále kňazská vysviacka a v nedeľu 16.6.o 15:00 kňazská a diakonská vysviacka v katedrále v Bratislave.

      

  

stretnutie misistrantov banner

  

OZP obnova hradieb banner