Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

1. Dnes je zbierka na kňazský seminár.)

2. Stretnutie priateľov misii bude v utorok  14.5. o 19:15 v Pastor. centre.

3. V apríli sme začali s novou iniciatívou Deň pôstu farnosti, spojenou aj s hodinovou adoráciou. Podujatie sa bude konať 1x za mesiac, v stredu. Chceme odpovedať na Pro life výzvy dnešnej doby (ochrana nenarodených detí, pokánie za potraty na Slovensku, odmietnutie eutanázie, podpora zdravých rodín pred hrozbou gender ideológie, príprava na Národný pochod za život). Preto vyzývame vás, veriacich našej farnosti, zapojiť sa do tejto duchovnej aktivity intenzívnou osobnou modlitbou a pôstom podľa vlastného uváženia (v tento určený deň zriekaním sa napr. jedla, alkoholu, kávy, sladkostí alebo pôstom od digitálnych médií a TV). Deň pôst farnosti bude teraz v stredu 15.mája. Po večernej omši, ktorá je o 17:00, bude hodinová moderovaná adorácia za požehnanie rodín. Vstúpme spoločne a vážne do tohto duchovného zápasu za kultúru života.

4. Vo štvrtok na spomienku sv. Jána Nepomuckého budú sv.omše pri bočnom oltári, kde je socha tohto svätca. Po sv.omši bude možnosť uctiť si jeho relikvie.

5. Pozývame vás na pravidelnú adoráciu vo štvrtok. O 17:30 h. bude vyložená monštrancia so Sviatosťou. Počas nej spovedáme.

6. V piatok 18:30 bude sv.omšas poslednou katechézou pre prvoprijímajúce deti. Hneď po sv.omši bude nácvik detí. V sobotu o 9:00 bude sv.spoveď detí a ich príbuzných a o 10:00 výzdoba a upratovanie kostola a okolia, za asistencie upratovacej skupiny č. 5. Slávnosť 1.sv.prijímania bude na budúcu nedeľu o 11:00.

7. V piatok 17. mája od 19:30 do 21:30  sa v Pastoračnom centre uskutoční stretnutie mužov vo forme krátkej duchovnej obnovy s Bohušom Živčákom, vedúcim spoločenstva Rieka života a laickým misionárom, ktorý si pripravil 2 vyučovania zamerané na formovanie duchovnej identity mužov. Pozvaní sú chlapci a muži rôznych vekových kategórií. Milé dámy, povzbuďte svojich manželov i synov, aby prišli a zažili radosť z dobrej chlapskej partie.

8. Májové pobožnosti bývajú  ráno po omši pri Lurdskej jaskynke a večer pred sv.omšou.

9. Dňa 18.mája sa v Trnave uskutočn Stretnutie spoločenstiev farských stretiek a skupiniek z Trnavskej arcidiecézy, ktoré organizuje Komisia pre mládež Trnavskej arcidiecézy. Bližšie info na plagáte a webovej stránke farnosti. Tam je odkaz aj na prihlasovací formulár.

10. Budúca nedeľa je tretia nedeľa v mesiaci, farská knižnica je otvorená od 10:00 h do 10:50 h. Ak bude záujem aj po sv. omši o 11:00 h. Viac informácií o knižnici je na www.prepozitúra - farská knižnica.

11. Pozývame vás na darovanie krvi, ktoré sa uskutoční v pondelok 20.mája od 8:00 do 10:00 v našom Pastoračnom centre.

12. Podporte hlasovaním v participatívnych projektoch mesta NMnV tieto projekty:  obnovu hradieb kostola , vytvorenie Pastoračného klubu detí a mládeže  a zakúpenie hudobno-technického vybavenia pre spoločenstvo Nové mesto, do 20.52019.  Info plagát s postupom hlasovania na webe na nástenke.

 

      

   

 

RM banner

 

Alexej plagat bannner

  

OZP obnova hradieb banner