Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

1. Dnes bude jarná zbierka na Charitu.

2. Na budúci týždeň sú jarné kántrové dni, v stredu, piatok a sobotu. Sú to dni intenzívnejšej modlitby a mierneho pôstu. Obsahom je: príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu. U nás to budeme liturgicky sláviť v piatok.

3. V utorok teraz nebudú kancelárske hodiny. Máme Teologický kňazský deň v Trnave.

4. V stredu o 17:00 bude sv.omšas katechézou pre prvoprijímajúce deti a ich rodičov. Prosíme o vašu účasť.

5. V stredu máme 6.výročie zvolenia pápeža Františka, na záver omše bude pápežská hymna.

6. Hodinová adorácia bude pred sv. omšou vo štvrtok o 17:30. Počas nej spovedáme.

7. V piatok o 17:00 bude v Pastoračnom centre katechéza birmovancov, účasť je nutná, treba si priniesť kartičky, ktoré budeme vyhodnocovať za predchádzajúce obdobie.

8. V piatok po večernej omši vás pozývame na adorácia s meditatívnymi spevmi Taizé.

9. Ďakujeme za upratanie kostola skupine č.3 a v nasledujúcom týždni v sobotu po rannej sv. omši upratuje skupina č. 4.

10. Krížová cesta počas pôstneho obdobia býva: v piatok po rannej sv. omši, v piatok o 17:50 h. a v nedeľu o 15:00 h. Môžeme pri nej získať plnomocné odpustky.
     V tomto týždni prosíme o službu vedenia krížovej cesty tieto spoločenstvá:  
       1/ dnes o 15:00 Mariánske kňazské hnutie
       2/ v piatok po rannej sv. omši – Ružencové bratstvo
       3/ v piatok o 17:50 h. - Lectio divina a spoločenstvo Emauzy
       4/ v nedeľu o 15:00 h. - Zbor svätej Cecílie.
       * Pred začiatkom modlitby sa treba dohodnúť s organistami, ktorí budú hrať.

11. Ponúkame vám do rodín Pôstnu krabičku pre Afriku. Ponúkame vám prežiť pôstne obdobie s pohľadom na tých, ktorí žijú v chudobe. V rodinách môžete spoločné pôstne predsavzatie premeniť na konkrétny skutok lásky a  odrieknutú obľúbenú sladkosť, kávu či inú drobnosť môžete premeniť na Váš pôstny príspevok do papierovej krabičky. Tento, možno vo Vašich očiach malý dar, pomôže deťom a rodinám v krajinách subsaharskej Afriky. Vyzdvihnúť si ju môžete v sakristii. Viac informácií nájdete na plagáte a webovej stránke www.postnakrabicka.sk.

12. Pripomíname podujatie Nonstop čítanie Biblie. Na stolíku pri východe z kostola sú hárky, na ktoré sa môžete zapísať.

13. Občianske združenie Premena Vás pozýva na burzu detských vecí, ktorá sa uskutoční dňa 15. a 16. marca (piatok a sobota) v Pastoračnom centre. Bude aj možnosť darovania vecí na charitu. Bližšie info na plagáte na výveske.

14. Občianske združenie Premena nás tiež pozýva na stretnutie priateľov a podporovateľov OZ Premena, ktoré bude v sobotu dňa 16. marca o 15.00 hod. v Pastoračnom centre. Radi by nás oboznámili s doteraz realizovanými aktivitami a projektami a predstavili ich plány na tento rok. Následne bude možnosť porozprávať sa spolu pri chutnom guláši.

15.  Na budúcu sobotu budú na Slovensku prezidentské voľby, nezanedbajme to. Modlime sa celý týždeň za požehnanie pre tieto voľby a voľme kandidátov podľa svojho svedomia pred Pánom Bohom a to takých, ktorí sú najbližší kresťanským hodnotám a podporujú život a zdravé rodiny. 

 

 

 

      

  

OZP obnova hradieb banner

 

darovanie krvi banner
 
 
MZU biblia peniaze banner